אפשרות לפטר עובד שנמצא בתקופה בה הוא מקבל דמי פגיעה/דמי מחלה

אין כל איסור בחוקי העבודה לפטר עובד בתקופה בה העובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי (לאחר תאונת עבודה) או בתקופה בה עובד חולה ונעדר בעקבות מחלתו. זאת כל עוד לא נקבע איסור פיטורים לתקופות האמורות בהסכם/הסדר קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי.
כמובן שזכותו של העובד במקרה של פיטורים לקבל את כל הזכויות הכספיות הנובעות מפיטוריו, לרבות- פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה שלא נוצלו, דמי הבראה וכיוצ"ב.
מאת: הילה פורת ,עו"ד 
info@hilaporat.co.il

בהקשר של הודעה מוקדמת

כאשר עובד מקבל דמי פגיעה

*
בדב"ע 11/9-3 נצחונה פומרנץ – נשיונל מוד בע"מ (פד"ע כט' 653), נפסק כי מעביד לא יוכל לכלול את הימים בהם מקבל עובד דמי פגיעה במסגרת ההודעה המוקדמת, שכן המעביד אינו זכאי להנות מן העובדה שהעובד קיבל מן המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה.
*
בד"מ 1639/03 יואל סופיה – לפיד חב' להשמת כ"א בע"מ (ביה"ד לעבודה בנצרת מיום 23.11.2003, טרם פורסם) חויב מעביד בתשלום תמורת הודעה מוקדמת לעובדת שפוטרה במהלך תאונת עבודה, כאשר בתקופה זו קיבלה דמי פגיעה מן המוסד לביטוח לאומי.

כאשר עובד נמצא בתקופת מחלה

1.
אם מעביד פיטר עובד לאלתר, באופן מיידי, הרי שיחסי עובד מעביד נותקו באותו יום. על המעביד לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת (בהתאם לחוק) ואם העובד יחלה לאחר יום ניתוק יחסי העבודה, לא חלה על המעביד חובה כלשהי בקשר לכך.
2.
כאשר מעביד מפטר עובד תוך מתן הודעה מוקדמת, באופן שבתקופת ההודעה המוקדמת העובד ממשיך לעבוד, ובמהלך תקופת ההודעה המוקדמת העובד חלה או כאשר מעביד מפטר עובד במהלך תקופת מחלה – מחד, אין איסור בחוק לחפוף בין הודעה מוקדמת לבין מחלה. מאידך, בעניין זה ניתנו פסיקות סותרות בבתי הדין האזוריים לעבודה:

o בע"ב 7110/00 יעקובוביץ שרה- עמותת היכל התרבות העירוני נתניה (ביה"ד האזורי לעבודה ת"א יפו, מיום 16.11.2003), נפסק כי אין לתת הודעה מוקדמת לפיטורים בתקופת מחלה, כיוון שתקופת ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד למצוא עבודה אחרת, דבר שלא ניתן לעשותו בעת שהעובד חולה. לפיכך, חייב המעביד בתשלום תמורת הודעה מוקדמת.

o בד"מ 10791/04 עאסי תחסין - מאיר זינגר (ביה"ד האזורי לעבודה בת"א-יפו, מיום 19.9.2005), נפסק כי לא ניתן לחפוף בין ההודעה המוקדמת לבין דמי המחלה. בית הדין קבע, כי חופשת המחלה היא זכות סוציאלית שנועדה לאפשר לעובד להקדיש את זמנו להחלמה ממחלתו, ואילו חיוב העובד לצאת ולחפש עבודה בעת המחלה, מעבר לכך שלעיתים בלתי אפשרי הוא, מרוקן מתוכן את זכותו של עובד להקדיש את הזמן להחלמה. לפיכך, חייב המעביד בתשלום תמורת הודעה מוקדמת.

o בע"ב 1655/99 מינקוב סופיה- ק.מ.א כבלים ואלקטרוניקה (ביה"ד האזורי לעבודה חיפה, מיום 30.4.2003), נפסק כי בתקופת הודעה מוקדמת על העובד להתייצב בעבודה ולעבוד, אלא אם כן ויתר מעביד על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל. במקרה שהעובד חלה ולא הגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, יצא המעביד ידי חובתו במתן ההודעה המוקדמת.

כלומר, כיוון שבשלב זה קיימת חוסר אחידות בפסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה בסוגייה זו, וכל עוד אין פסק דין של בית הדין הארצי בעניין- נותרות שתי הפרשנויות הנ"ל אפשרויות ואין האחת גוברת על השניה.