סמכותו של מעביד להפחית תשלום פיצויי פיטורין

סמכותו של מעביד להפחית תשלום פיצויי פיטורין לעובד בהתקיים עילת פיטורין
מאת: מולכו נתן, (כלכלן) עו"ד 

בית הדין האזורי דן בשאלה האם רשאי מעביד להפחית או לשלול את פיצויי הפיטורין של העובד כאשר הלה חרג מכללי התנהגות וקמה עילה לפיטוריו.

במקרה זה, עובד, שכיהן בתפקיד ניהולי, קילל לקוח של המעביד ובכך פגע בתדמית המעביד ובשירות הניתן על ידו.

המעביד החליט על פיטורי העובד וכן שלל את סכום הפיצויים שהגיעו לעובד, אשר עבד כשנה וחצי.

נקבע כי על בית הדין לשקול במסגרת החלטתו את תפקידו של העובד או הנזק שהעובד התכוון לגרום למעביד, את היקף הנזק שנגרם, מידת חומרת מעשי העובד, השפעת המעשים על עובדים אחרים, משך ומספר הפעמים שמעשים אלו קרו, מידת האמון הנגזרת מתפקידו של העובד, משך תקופת עבודתו, עוצמת הפרת האמון מצד העובד כלפי מעבידו והשפעתם על מערכת יחסי העבודה.

מנגד על בית הדין לאזן משתנים אלו עם הנזק שיגרם לעובד בשל שלילת פיצויי הפיטורים ומידת הסתמכותו עליהם. כך עובד בעל ותק מזערי לא יפגע מהותית וגם הסתמכותו על הפיצויים הינה זעירה.

במקרה זה, נפסק כי המעביד היה רשאי לשלול את פיצויי העובד.

עו"ד נתן מולכו הינו בעל משרד עורכי דין המתמחה בתחום ייצוג בבתי המשפט לרבות בית הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל. משרדו עוסק בתחום הליטיגציה, מקרקעין, חוזים וחברות ודיני עבודה.