שאלות ותשובות

האם ניתן לפטר עובד אשר נפצע במהלך העבודה ? ומה ההשלכות כלפיו ? וכלפי החברה ?

זכויותיו של עובד המצוי בחופשת מחלה עקב תאונת עבודה, נתבעות מהמוסד לביטוח לאומי ולפיכך אין מניעה לפטרו.
אין ספק שהעובד המפוטר יהיה זכאי לתמורת הודעה מוקדמת וזכויות נוספות המגיעות עפ"י דין למפוטר.

אני מובטל מעל 6 חודשים ונקלעתי לקשיים כלכליים

בתקנות מס הכנסה ישנם מספר מצבים המאפשרים משיכה מקופת הגמל ללא ניכוי מס.
יש לבחון כל מקרה לגופו. בקשות בעניין זה יש להפנות לפקיד השומה שבאזור מגוריך.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום! אני מתחילה לעבורה בעבודה שניה

ברמת ההכנסה שלך, יש לנכות מהכנסתך הנוספת בטוח לאומי ומס בריאות בשיעור 12%. בנוסף, מס ההכנסה יהיה בשיעור 16% ומעל ל-700 ש"ח בעבודתך הנוספת, יגדל שיעור המס ל-26% וביחד עם ב"ל ומס בריאות 38%.
ולשאלתך בענין הכדאיות, לאחר ניכוי 38%, יוותרו בידייך 62% נטו.

שלום רב, אני פנסיונר של צה"ל.

התנהלות כעצמאי / עוסק מורשה , יכולה להטיב עמך בהפחתת המסים , אך הענין תלוי בגובה הקצבה מצה"ל ומה ההכנסה הצפויה כשכיר. עליך להתחשב גם בזכויות השונות שלהלן זכאי עובד שכיר.
בהיעדר נתונים לא ניתן להתייחס לשאלתך בפירוט.

מאיזו שעה מחשבים כשעות נוספות בחול-המועד סוכות

בחוק אין כל התייחסות לשעות העבודה ב"חול המועד" או לתשלום בגינן. כלומר, עפ"י דיני העבודה ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים.
המשיב: הילה פורת, עו"ד   info@hilaporat.co.il

במסגרת עיסוקי כמדריך משלחות בחו"ל

ניתן לפעול ב-2 דרכים על מנת שהרישום בספרים יהיה נכון ובכדי להימנע מעיוות שיכול להיווצר כמפורט לעיל :

1) עם סיום הנסיעה במונית יש לשמור את הקבלה בחזקתך וכנגד להוציא חשבונית מס\קבלה על החזר הוצאות הנסיעה
ובכך בעצם מתבצע רישום הן של ההוצאה והן של ההכנסה שמקזז אחד את השני.

שלום רב. עד לפני כ-4 חודשים עבדתי כשכיר בחברה ציבורית משך 5 שנים.

אף שעל פי תיקון מס' 61 לחוק הביטוח הלאומי בתחולה מיום 1.1.2004בעל שליטה בחברת מעטים לא יהיה מבוטח בענף ביטוח אבטלה ובענף ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד.

שלום, אני עצמאי בן 26 בעל עסק זעיר (פטור) שקיים פחות משנתיים

מתנות מבני משפחה אינן חייבות במס ואינן משפיעות על רישומו של עוסק במע"מ

המשיב: שמוליק בן שמעון, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

פיטרו אותי ממקום עבודתי לאחר עבודה של 9 שנים

1. הכנסה מפדיון ימי חופשה חייב במס הכנסה אך פטור מדמי
בטוח לאומי ומס בריאות.
*** כדאי לבחון אפשרות להחזרי מס עקב שינויים ברמות
שכרך בעקבות הפיטורים.
2. את שכר המפוטר יש לשלם עם ניתוק יחסי עובד מעביד או
במועד שהמעסיק נוהג לשלם את שכר העובדים.

עמודים