שאלות ותשובות

אני טכנאי אלק' ועובד במשרה מלאה כטכנאי מערכות משולבות מחשבים.

עפ"י החוק, תנאי העבודה והשכר של עובד, צריכים להעשות בכתב ולהמסר כהודעה לידי העובד. לו היה נעשה כך בעניינך, התשובה לשאלתך הייתה מצויה בגוף ההודעה.

האם יש מגבלת גיל לתשלום קצבת נכות מעבודה?

בבטוח נפגעי עבודה מבוטחים כל מי שעובד בכל גיל.
קצבת נכות מעבודה משולמת כל החיים ובמקרה מוות, משולמת לשארים קצבת תלויים נפגעי עבודה.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

האם כדאי לי להשקיע בעסק עד 31/12 השנה ולהרויח מס מפחת מואץ ואם כן ,במה כדאי להשקיע וכמה אפשר להרויח מכך ?

רווח שיכול לנבוע מניצול הפחת המואץ ,מסתכם בחסכון בסכום המס שמתקבל מהכפלת % המס השולי שבו מצויה הכנסתך במלוא סכום ההשקעה.

שלום אני שכיר מס הכנסה ביקש ממני להגיש דו"חות מס הכנסה לשנים קודמות

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע, בין השאר, שכל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב בהגשת דו"ח למס הכנסה על הכנסותיו.

עבדתי 11 שנים במקום עבודה בתור איש שירות טכני

עפ"י חוק פיצויי פיטורים, עובד המפוטר זכאי לפיצויי פיטורים בגובה שכרו האחרון כפול במספר שנות עבודתו.
הדרך לתבוע את זכויותיך שנשללות ע"י המעביד היא הגשת תביעה לבית הדין לעבודה.
על המעביד להוכיח בבית הדין את צדקתו .

אישה שנחשבת לעובדת זרה עם אשור עבודה יש לה ילדה בת 5 ועדיין לא קיבלה בטוח לאומי עבור הילדה מאז שנולדה

רצוי שתפני בכתב אל המוסד לבטוח לאומי שבאזור מגורייך.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

מהו המלאי ,ספירתו/הערכתו ?

מלאי המוצרים או חומרי הגלם הוא כלל הסחורות ו/או חומרי גלם
השייך לעסק ומצוי בו או במחסניו או בכל מקום אחר שבו הוא מאוחסן (לדוגמא במחסני הספק ,אם נרכש אך עדיין לא סופק)
עפ"י חוקי המס ,יש חובה לערוך ספירה פיזית של המלאי ליום 31/12 מדי שנה ובתאגידים מצריך לפעמים ביקורת רו"ח.

אני שכיר וקבלתי מתנה מההורים כסף וקניתי בו בית בארה"ב בטקסס

השואל: אורי  nsuritov@walla.com
אכן, כתושב ישראל, עליך לדווח בארץ על הכנסותיך בחו"ל אף אם אתה שכיר.
בדו"ח שתגיש בארץ תכלול את העתק הדו"ח כפי שהוגש בארה"ב.

מה הכללים בדבר שעות עבודה ביום הזכרון לחללי צה"ל ?

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, קובע כי עובד רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון ולקבל את שכרו כאילו עבד באותו יום - רק אם הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל. לענין זה, הגדרת "קרוב משפחה" היא כדלקמן: הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.

אני עוסקת פטורה ועובדת מעט

"עובד עצמאי", לענין שנת מס פלונית או חלק ממנה - מי שעסק באותה תקופה במשלח
ידו שלא כעובד (להלן - משלח יד), והתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עסק במשלח ידו, לפחות עשרים שעות בשבוע בממוצע;
(2) הכנסתו החודשית (רווח לפני מסים) הממוצעת ממשלח ידו

עמודים