שאלות ותשובות

שלום רב, האם יש לערוך תיאום מס בין קצבת נכות שאני מקבל לבין עבודה שאני מתחיל בימים אלה

קצבת נכות מבטוח לאומי פםורה ממס הכנסה ואין צורך לערוך תיאום מס לגביה.
הכנסה חודשית בשנת 2009 של בוגר איננה מגיעה לסף מס עד כ-4,200 ש"ח .
תואר שני מזכה את בעליו בנקודת זיכוי לתקופה שנקבעה בחוק.

שלום. חברה שלי עובדת במוקד טלפוני של בנק.

בסעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת נאמר "יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם". בסעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת נקבעה החובה לשלם לעובד שכר בגין יום שבתון זה (בתנאי שעבד אצל המעביד לפחות 14 יום רצופים סמוך ליום זה).

שלום רב מעיון בחוקי הביטוח הלאומי הבנתי (תקנו אותי אם אני טועה) שעקרת בית שעבדה רק במשק ביתה כל חייה ושבעלה היה מבוטח

אכן, החוק בענין בטוח עקרות בית שונה ומאז השינוי חל רק על מי שבעת השינוי לא הגיעה לגיל פרישה.
בתקופה שטרם השינוי בחוק, היה חוק נוסף שאיפשר לעקרת בית לזכות בבטוח זקנה לאחר שצברה את הוותק המתאים תוך
שהתנדבה להיות מבוטחת ולשלם דמי בטוח.

ברצוני היה לברר בקשר לחברה שבעליה לא הגישו אישור רו"ח...

שואל: ראזי  razir@bezeqint.net
בענין אישור רואה חשבון ,אכן זה חוות דעת רואה חשבון המבקר ,המצורף למאזן
מדיניות מס הכנסה לראות בדו"ח שלא צורף אליו האישור האמור ,כאילו לא הוגש
הם מסתמכים על סעיף 131(ו) הקובע כך ,

שלום אני כרגע עובדת בעבודה ורוצה להוסיף עוד עבודה רציתי לשאול מאיזה סכום מתחילים לנכות מס?

השואל: מור  KASH188@WALLA.COM
רווקה ללא ילדים לא תשלם בשנת 2009 מס, ברמה חודשית, על הכנסה שעד 5,080 ש"ח.
אם בתקופה שקדמה לחודש המשכורת בשנה זו לא היו לך הכנסות, תוכלי להשתכר מדי חודש עד סוף השנה סכומים גבוהים יותר מבלי להתחייב בתשלום מס.

התחלתי לעבוד בחברה קטנה מחודש מאי השנה

1. תנאי העבודה חייבים עפ"י החוק להערך בכתב ולהמסר
לעובד.
2. לעניין זכויות לתשלום בגין ימי חג, לחצי על הקישור הבא:
עבודה ושכר בימי חג
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

בני השתחרר ב- 11/06 ועובד בעבודה מועדפת החל מ - 5/07 ויסיים לעבוד ב- 2/08 (כולל)

בעבודה "נדרשת" העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג במקום העבודה, וצריך לעבוד 150 ימי עבודה לפחות.

ימי מילואים לא יימנו כימי עבודה.

כיום אני בעל תיק עצמאי ...

בתשובתי אתייחס רק ליתרון שפירטת בענין הרכב דהיינו ,האם עדיף לרכוש את הרכב בחברה או כעצמאי. ובכן ,מדובר במיתוס בלבד . יש להביא בחשבון ,פרמטרים רבים

שלום רב מאיזה סכום של הכנסה יש לעשות תיאום מס?

בכל מקרה שבמקביל יש הכנסות מ-2 מקומות עבודה, רשאי רק המשלם מהמקום העיקרי לכלול בחישוב המס את נקודות הזיכוי ומדרגות מס התחלתיות, בעוד שכל מעסיק נוסף במקביל חייב לנכות את המס המירבי וללא נקודות זיכוי.

אני עובד כ 10 שנים בחברה

ימי החופשה בגין השנים 8-10 לעבודתך מסתכמים ב-60 יום אם אתה עובד 6 ימים בשבוע או 51 יום אם הנך עובד 5 ימים בשבוע.

עמודים