שאלות ותשובות

ברצוני היה לברר בקשר לחברה שבעליה לא הגישו אישור רו"ח...

שואל: ראזי  razir@bezeqint.net
בענין אישור רואה חשבון ,אכן זה חוות דעת רואה חשבון המבקר ,המצורף למאזן
מדיניות מס הכנסה לראות בדו"ח שלא צורף אליו האישור האמור ,כאילו לא הוגש
הם מסתמכים על סעיף 131(ו) הקובע כך ,

שלום אני כרגע עובדת בעבודה ורוצה להוסיף עוד עבודה רציתי לשאול מאיזה סכום מתחילים לנכות מס?

השואל: מור  KASH188@WALLA.COM
רווקה ללא ילדים לא תשלם בשנת 2009 מס, ברמה חודשית, על הכנסה שעד 5,080 ש"ח.
אם בתקופה שקדמה לחודש המשכורת בשנה זו לא היו לך הכנסות, תוכלי להשתכר מדי חודש עד סוף השנה סכומים גבוהים יותר מבלי להתחייב בתשלום מס.

אני טכנאי אלק' ועובד במשרה מלאה כטכנאי מערכות משולבות מחשבים.

עפ"י החוק, תנאי העבודה והשכר של עובד, צריכים להעשות בכתב ולהמסר כהודעה לידי העובד. לו היה נעשה כך בעניינך, התשובה לשאלתך הייתה מצויה בגוף ההודעה.

האם יש מגבלת גיל לתשלום קצבת נכות מעבודה?

בבטוח נפגעי עבודה מבוטחים כל מי שעובד בכל גיל.
קצבת נכות מעבודה משולמת כל החיים ובמקרה מוות, משולמת לשארים קצבת תלויים נפגעי עבודה.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

כיום אני בעל תיק עצמאי ...

בתשובתי אתייחס רק ליתרון שפירטת בענין הרכב דהיינו ,האם עדיף לרכוש את הרכב בחברה או כעצמאי. ובכן ,מדובר במיתוס בלבד . יש להביא בחשבון ,פרמטרים רבים

שלום רב מאיזה סכום של הכנסה יש לעשות תיאום מס?

בכל מקרה שבמקביל יש הכנסות מ-2 מקומות עבודה, רשאי רק המשלם מהמקום העיקרי לכלול בחישוב המס את נקודות הזיכוי ומדרגות מס התחלתיות, בעוד שכל מעסיק נוסף במקביל חייב לנכות את המס המירבי וללא נקודות זיכוי.

עבדתי 11 שנים במקום עבודה בתור איש שירות טכני

עפ"י חוק פיצויי פיטורים, עובד המפוטר זכאי לפיצויי פיטורים בגובה שכרו האחרון כפול במספר שנות עבודתו.
הדרך לתבוע את זכויותיך שנשללות ע"י המעביד היא הגשת תביעה לבית הדין לעבודה.
על המעביד להוכיח בבית הדין את צדקתו .

אישה שנחשבת לעובדת זרה עם אשור עבודה יש לה ילדה בת 5 ועדיין לא קיבלה בטוח לאומי עבור הילדה מאז שנולדה

רצוי שתפני בכתב אל המוסד לבטוח לאומי שבאזור מגורייך.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

מה זה "חובות אבודים" ?

השואל: פלוני 
הוצאה המותרת לניכוי מההכנסות לצורכי מס הכנסה.
מדובר בחוב עיסקי שלא נפרע או המחאה שלא כובדה והוכח שאינם ניתנים לגביה או שאין כדאיות עיסקית בעיסוק בגבייתם.
במקרים רבים ,עירנות באיתור והוכחה של חובות אבודים ,תביא לחסכון בתשלומי המס של בעל העסק.

שלום רב, אני עובדת כמורה ומשתכרת כ7000 ש"ח ברוטו .

המס הממוצע על הכנסה נוספת בסך 3,500 ש"ח ברוטו יכול להסתכם עד 26% ובנוסף בטוח לאומי ומס בריאות כ-10% וביחד כ-36% ולא 50%.
המשיב: איציק מועלם, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים