שאלות ותשובות

שלום אני בעלת עסק מורשה להפעלות בתנועה לילדים...

בתחום עיסוקך, החיוב במע"מ נקבע במועד המוקדם שבין עריכת חשבונית המס לבין מועד התשלום.
וכשמדובר בהמחאה, ניתן אף לראות את מועד התשלום במועד הפרעון ולא במועד הקבלה.
על כן, אחת משתיים:
1. תתבעי מלקוחותיך להוסיף 1% לתשלום שיעשה החל מ-1/7

שלום בחודשים ינואר עד יולי של שנת 2008 הרווחתי 11000 ש"ח ברוטו לחודש .

השואל: ליאור  lioryn@gmail.com
זכאותך להחזר מס תלויה באחד או יותר ממספר גורמים משתנים:
1. האם המס על שכרך עד 8/2008 חושב נכון ?
2. האם המס על שכרך מ-8/2008 חושב נכון ?
3. האם בחישוב השכר הגבוה הייתה התחשבות בשכר הקודם ?

מה אומר חוק ביטוח לאומי לגבי שמירת הריון לעצמאיות?

חוק הבטוח הלאומי קובע שמבוטחת, שהיתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון והכל עפ"י אישורים רפואיים.

היום אני בת 60 באיזה גיל אתחיל לקבל גמלה מביטוח לאומי?

למי שגילה היום 60,
גיל 62 הוא גיל הזכאות המותנה במבחן הכנסות.
גיל 69 ו-4 חודשים הוא גיל זכאות ללא מבחן הכנסות.

אדם פרטי כמוני שעובד בשכיר ובנוסף עוסק במסחר בבורסה...

השואל: דני מרמת גן 
סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה קובע בין השאר שהשתכרות או רווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי מהווים הכנסה חייבת במס .
מכאן ניתן לראות במצבים רבים של פעילות בניירות ערך
השלכה של חבות במס על הרווחים שינבעו מהם

אני אם חד הורית עובדת בעבודה של 87

השואל: מירי  nooly@bezeqint.net
סף המס של אם חד הורית לילד אחד כיום הוא כ-7,300 ש"ח. תיאום מס תצטרכי לערוך בכל מקרה, או באמצעות המעביד השני או באמצעות פקיד השומה אך לא תחויבי בתשלום מס.

האם דמי הבראה הם חלק מתוך השכר ברוטו

1. אם כוונתך שקיים סיכום עבודה בדבר שכר ברוטו הרי שע"פ
החוק סיכום כזה חייב להעשות בכתב ולהמסר לעובד.
הסיכום בכתב יפרט את רכיבי השכר ולא ישאיר מקום
לשאלות.
2. אם שאלתך היא בעצם אם ניתן לשלם דמי הבראה מדי חודש

מה משמעות המונחים: ליסינג תפעולי ,ליסינג מימוני ,מימון בליסינג ,איזי פיי ?

ליסינג תפעולי:
הלקוח נוהג ברכב שנמצא בבעלות חברת הליסינג ומשלם תמורת השימוש בו סכום חודשי קבוע. בתום העיסקה מוחזר הרכב לחברה. ליסינג זה נחשב כיום לדרך מועדפת על חברות ועצמאים לאחזקת כלי רכב.

איך ניתן לחשב את הסכום אותו מפריש המעביד לביטוח לאומי ומס בריאות

אם השכר 1,000 ש"ח הוא בנוסף למשכורת אחרת, יתכן שדמי הביטוח ומס הבריאות יסתכמו 100 ש"ח.
אם המשכורת האחרת נמוכה, יש לערוך תיאום בטוח לאומי שעשוי להקטין את סכומי הניכוי.
אם זו הכנסתך היחידה, יש לוודא שחשב השכר יעדכן זאת בנתוני השכר, מה שיקטין משמעותית את סכום הניכוי.

מחיר העיסקה - השפעת עליית שיעור המע"מ

א) על השירותים הניתנים בידי עו"ד חל מע"מ על בסיס מזומן,
כלומר, ככל שהתשלום יבוצע לאחר ה- 1.3.04, יחול מע"מ בשיעור
של 17%.
ב) מקום שלא נקבע בין הצדדים אם הסכום כולל מע"מ או לא, נקבע
בפס"ד שניתן בבית המשפט העליון בעניין נתן נגד זגורי, שיש להתייחס

עמודים