שאלות ותשובות

אני שכיר,בנוסף אני מעוניין להשכיר מבנה לעירייה....

ביחס למע"מ אכן סעיף 20 לחוק מאפשר העברת חובת תשלום המס לשוכר אלא שזה ניתן לביצוע בהסכמת מנהל מע"מ אם השוכר רשום במע"מ כעוסק ולעניינך ,רשות מקומית איננה עוסק וע"כ לא ניתן להימנע מפתיחת תיק במע"מ ולהעביר לרשות המקומית את חובת תשלום המס.

מה באשר לנקודת זיכוי של אם חד הורית שנישאה בשנית באוקטובר

הזיכוי בגין משפחה חד הורית שניתן עפ"י סעיף 40(ב)(1) לפקודת מס הכנסה, איננו יחסי ועל כן ניתן זיכוי מלא לכל השנה אף למי שהיה חד הורי רק חלק מהשנה.

שמי גלית,עובדת בחוזה קיבוצי 7 חודשים במפעלי נייר חדרה.

עפ"י חוק ימי מחלה, העובד אינו זכאי לתשלום בגין יום ההעדרות הראשון.בקשר לזכאות עובד לימי העדרות עקב מחלת ילדו, צריכים להתקיים מספר תנאים ואי קיום אחד מהם עלול להביא לשלילת הזכאות.

שלום רב! שאלתי; פרשתי מעבודתי בגיל 53, לפני כ 5 שנים.

בהתאם לתאריך לידתך 1/1/1949 , תהי זכאית לקצבת זקנה החל מ-1/2011
כלומר בגיל 62
סכום הקצבה הבסיסי נכון להיום הינו כ-1,160 ש"ח לחודש
בהנחה שצברת 35 שנות עבודה ,מגיע לך תוספת עבור ותק בשיעור של 50%
כלומר סכום הקצבה יסתכם סך כ-1,740 ש"ח .

מה זה "פסילת ספרים" (או "קוד 7" ) ?

שואל: פלוני 
ספרי החשבונות שאנו נדרשים לנהל נקבעו ע"י נציב מס הכנסה בהוראות לניהול פנקסי חשבונות .
חוק מס הכנסה מסמיך את פקיד השומה לפסול את ספרי העסק ב-2 מקרים
1. אם נמצאו ליקויים בניהולם או שנוהלו בסטייה ההוראות ,ברמה

אני מקבל קצבת נכות מבטוח לאומי.אני עובד ואשתי עובדת .האם אני צריך לעשות תאום מס ?

קצבת נכות מבטוח לאומי איננה חייבת במס ולכן משכורתך לא מצריכה תיאום מס. במקום העבודה עליך לציין בכרטיס העובד (טופס 101), שאשתך עובדת ג"כ.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

ברשותי רכב צמוד מהחברה שבה אני עובד כבר 9 שנים

התשובה לשאלתך מצויה בהסכם העבודה שלך.
עפ"י החוק חובה על המעביד למסור לעובד את תנאי עבודתו בכתב (הסכם עבודה) .
ההסכם אמור לפרט גם את תנאי הצמדת הרכב לעובד כשהוא מצוי בחופשה. אם אין התייחסות מיוחדת לכך, משמעותו של דבר
שהחופשה לא מגבילה את העובד בשימושו ברכב.

פוטרתי מעבודתי לאחר כ10 שנות עבודה הגשתי תביעה לדמי אבטלה הבנתי שאני זכאי לחצי שנה לדמי אבטלה

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה , אתה חייב להירשם בשירות התעסוקה ,
כמחוסר עבודה ולהתייצב בה במועדים שנקבעים על ידם.
(יש להגיע עם תעודת זהות)

קיים שוני במועדי ההתיצבות בשירות התעסוקה ( פעם בשבוע \ פעם בחודש וכו..)
נובע בעיקר מהבחנה בין עובדים רגילים לאקדמאים.

בשעות הערב אני לומד בבית כנסת, שיש שם קבוצת לימוד של שעתיים ביום...

השואל: שלמה מירושלים 
עפ"י החלטת ועדת הפסיקה של נציבות מס הכנסה משנת 2001
1. מענקים לתלמידים המתחייבים לעזור לתלמידים אחרים
בלימודים - למעשה, מענקים
אלה מהווים תמורה לביצוע עבודה ויחשבו הכנסת עבודה
בידי המקבלים.

שלום. בשנים 2003-2005 בעלי ואני כמעט ולא עבדנו

אכן, הכנסות מרכוש, הכוללות רבית (פק"ם ותוכניות חסכון) והכנסות הוניות (ממכירת ניירות ערך), יש לכלול עם כלל הכנסותיכם בשנת המס.
ובמצב של מיעוט הכנסות, יתכנו החזרי מס מכלל מקורות ההכנסה.

עמודים