שאלות ותשובות

האם מעסיק יכול לכפות על עובדיו יום חופשה בערב חג או ביום גשר או בחול המועד,

החובה למתן חופשה שנתית מוטלת על המעסיק והוא זה המסדיר את מועדה, בכפוף לכך כי כשמדובר על חופשה בת 7 ימים רצופים ומעלה, מועד החופשה יקבע לפחות 14 יום מראש.

האם גובה הביטוח הלאומי שעליי לשלם תלוי בגובה הכנסתי?

בוודאי , גובה תשלום ביטוח לאומי , נקבע בהתאם להכנסה .

אם את עצמאית - עד הכנסה של כ-4,300 ש"ח בחודש - שיעור ביטוח לאומי הינו 9.8% מההכנסה,
מעבר לכך תשלמי 16.23% על ההכנסה .
* הערה - מדובר על הכנסה לאחר ניכוי הוצאות ועד למקסימום הכנסה של כ-36,000 ש"ח בחודש

אני מוציאה ללקוחות שלי (תרגום) חשבוניות כחוק.

אכן, החוק אינו מחייב להדפיס פנקסי קבלות בבית דפוס וניתן להשתמש בפנקס שנרכש בחנות. גם ציון פרטייך באמצעות חותמת, תואמת את ההוראות.

שלום רב בהמשך לתשובות הענייניות והמועילות שקיבלתי בעבר,

אלמנה יכולה לבקש היוון של קצבת השארים בקרן הפנסיה כל עוד לא החלה לקבל קצבה.
לאחר שהחלה לקבל קצבה, הקצבה חדלה להיות ברת היוון.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

האם נפגעי עבודה בעלי דרגת נכות מעל 10% , יכולים לעבוד בכל עבודה?

מוגבלות הנכה לסוגי עבודה שונים נקבעת ע"י רופא תעסוקתי.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

אני עצמאית. משתמשת ברכב למטרות פרטיות ולעבודה, כשאני ממלאת דלק, כמה מע"מ אני יכולה לנכות מהסכום ששילמתי?

הוצאות רכב הן בדר"כ הוצאות מעורבות, גם עסקיות וגם פרטיות. תקנות מע"מ הסדירו את שאלת ניכוי מס תשומות מהוצאות מעורבות באופן הבא:
אם מרבית ההוצאה משמשת צורך עיסקי, ניתן לנכות 2/3 מע"מ.
אם מרבית ההוצאה משמשת צורך פרטי, ניתן לנכות 1/4 מע"מ.

עד היום הייתי 60% משרה והמשכורת הברוטו שלי היתה 3373 ש"ח

השואל: רחל  rachel0126@walla.com
נכון ל-2/2009 הכנסת אשה (ללא ילדים) עד כ-5,150 ש"ח אינה מגיע לסף מס ולפיכך על הכנסה של 4,166 ש"ח לא תצטרכי לשלם מס הכנסה.
סף המס למי שיש לה ילדים גבוה יותר.

עובד בן 72 ביקש להפסיק לעבוד לאחר 14 שנות עבודה

1. עפ"י סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, רואים בהתפטרות עובד
מחמת מצב בריאותי לקוי (עפ"י אישור מרופא תעסוקתי)
כפיטורים ולפיכך מזכה את העובד בפיצויי פיטורים.
2. התפטרות עובד שהחל לעבוד לאחר גיל פרישה, לא תזכה
אותו בפיצויים פיטורים אלא אם כן התפטר מחמת מצב בריאותי

עמודים