שאלות ותשובות

שלום, איך משלמים מס הכנסה עבור משכורת שאני מקבלת מחו"ל?

עילות עסקית שלא כשכיר, מצריכה דיווח לרשויות המס.
פעילות בהיקף הכנסה שנתי (מחזור) כ-70,000 מחייב רישום במע"מ כעוסק פטור, למעט במקרים שהחוק מחייב רישום כעוסק מורשה, לדוגמה: בעלי מקצועות חופשיים)
במס הכנסה כעצמאי.

פוטרתי מעבודתי כעבור 3 חודשי עבודה. מהן הזכויות המגיעות לי עפ"י חוק?

1. הודעה מוקדמת של 3 ימים או תשלום תמורתם בסך השווה
לשכר עבודה ליום כפול 3.
2. פדיון ימי חופשה אם לא נוצלו. (בדר"כ יום לכל חודש עבודה)
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום, אחותי חיה בישראל עד גיל 60 שנה ושלמה את חובה לביטוח הלאומי

קצבת זקנה משולמת כעקרון רק לתושב הארץ. שהות בחוץ לארץ מעל ל-6 חודשים מחייבת במרבית המקרים הפסקת תשלומי הקצבה.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

אני שכיר,בנוסף אני מעוניין להשכיר מבנה לעירייה....

ביחס למע"מ אכן סעיף 20 לחוק מאפשר העברת חובת תשלום המס לשוכר אלא שזה ניתן לביצוע בהסכמת מנהל מע"מ אם השוכר רשום במע"מ כעוסק ולעניינך ,רשות מקומית איננה עוסק וע"כ לא ניתן להימנע מפתיחת תיק במע"מ ולהעביר לרשות המקומית את חובת תשלום המס.

מה באשר לנקודת זיכוי של אם חד הורית שנישאה בשנית באוקטובר

הזיכוי בגין משפחה חד הורית שניתן עפ"י סעיף 40(ב)(1) לפקודת מס הכנסה, איננו יחסי ועל כן ניתן זיכוי מלא לכל השנה אף למי שהיה חד הורי רק חלק מהשנה.

שלום, הייתי רוצה לדעת - אני בחורה בהריון בשבוע 35

עלייך להמציא למעסיק אישור רפואי המאשר הגבלות בעיסוקים ספציפיים ואז יהיה על המעביד למצוא עבורך עבודה מתאימה אחרת.
המידה שלא תימצא עבודה מתאימה, תחשבי בחופשת מחלה.

אחותי מקבלת הבטחת הכנסה,היא נרשמת ללשכת התעסוקה פעם בשבוע,ב-1/08/07 נסעה לחו"ל וחזרה ב-15/08/07 קרי שבועיים,

את השאלה יש להפנות לפקידי סניף נתניה:

מקבל קצבת הבטחת הכנסה או מקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה היוצא לחו"ל החל מינואר 2003 לא יהיה זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה בעבור התקופה שהוא שוהה בחו"ל בכפוף לכללים האלה:

מה זה "פסילת ספרים" (או "קוד 7" ) ?

שואל: פלוני 
ספרי החשבונות שאנו נדרשים לנהל נקבעו ע"י נציב מס הכנסה בהוראות לניהול פנקסי חשבונות .
חוק מס הכנסה מסמיך את פקיד השומה לפסול את ספרי העסק ב-2 מקרים
1. אם נמצאו ליקויים בניהולם או שנוהלו בסטייה ההוראות ,ברמה

אני מקבל קצבת נכות מבטוח לאומי.אני עובד ואשתי עובדת .האם אני צריך לעשות תאום מס ?

קצבת נכות מבטוח לאומי איננה חייבת במס ולכן משכורתך לא מצריכה תיאום מס. במקום העבודה עליך לציין בכרטיס העובד (טופס 101), שאשתך עובדת ג"כ.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום אני לאחר לידה ועדיין נהנית משעת הנקה,

סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום - שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.

יחד עם זאת ימי עבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים !!

עמודים