שאלות ותשובות

אני אם חד הורית עובדת בעבודה של 87

השואל: מירי  nooly@bezeqint.net
סף המס של אם חד הורית לילד אחד כיום הוא כ-7,300 ש"ח. תיאום מס תצטרכי לערוך בכל מקרה, או באמצעות המעביד השני או באמצעות פקיד השומה אך לא תחויבי בתשלום מס.

האם דמי הבראה הם חלק מתוך השכר ברוטו

1. אם כוונתך שקיים סיכום עבודה בדבר שכר ברוטו הרי שע"פ
החוק סיכום כזה חייב להעשות בכתב ולהמסר לעובד.
הסיכום בכתב יפרט את רכיבי השכר ולא ישאיר מקום
לשאלות.
2. אם שאלתך היא בעצם אם ניתן לשלם דמי הבראה מדי חודש

מה משמעות המונחים: ליסינג תפעולי ,ליסינג מימוני ,מימון בליסינג ,איזי פיי ?

ליסינג תפעולי:
הלקוח נוהג ברכב שנמצא בבעלות חברת הליסינג ומשלם תמורת השימוש בו סכום חודשי קבוע. בתום העיסקה מוחזר הרכב לחברה. ליסינג זה נחשב כיום לדרך מועדפת על חברות ועצמאים לאחזקת כלי רכב.

איך ניתן לחשב את הסכום אותו מפריש המעביד לביטוח לאומי ומס בריאות

אם השכר 1,000 ש"ח הוא בנוסף למשכורת אחרת, יתכן שדמי הביטוח ומס הבריאות יסתכמו 100 ש"ח.
אם המשכורת האחרת נמוכה, יש לערוך תיאום בטוח לאומי שעשוי להקטין את סכומי הניכוי.
אם זו הכנסתך היחידה, יש לוודא שחשב השכר יעדכן זאת בנתוני השכר, מה שיקטין משמעותית את סכום הניכוי.

מחיר העיסקה - השפעת עליית שיעור המע"מ

א) על השירותים הניתנים בידי עו"ד חל מע"מ על בסיס מזומן,
כלומר, ככל שהתשלום יבוצע לאחר ה- 1.3.04, יחול מע"מ בשיעור
של 17%.
ב) מקום שלא נקבע בין הצדדים אם הסכום כולל מע"מ או לא, נקבע
בפס"ד שניתן בבית המשפט העליון בעניין נתן נגד זגורי, שיש להתייחס

לא מזמן נודע לי כי ישנה תקנה חדשה לפיה אין החזר לרכב שאינו רשום על שם החברה

השואל: זמן בע"מ  zaman3@walla.com
אכן יש הנחיה חדשה מ-10/2007
בגין חובת רישום כלי רכב במרשם משרד הרישוי לשם הכרה בהוצאות הרכב למס הכנסה.

עובד התפטר עקב הרעה בתנאי עבודתו .האם זכאי העובד לפיצויי פיטורים ?

חוק פיצויי פיטורים קובע בין השאר : "התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו" ויראו התפטרותו לצורך זכאותו לפיצויים כאילו פוטר .

שלום חברתי עובדת בבנק לאומי במוקד טלפוני כאשר חצי שנה הראשונה היא עבדה דרך חברת כוח אדם .

עפ"י חוקי העבודה הוותק מחושב עפ"י ההסכם בין העובד למעביד או לפי הוותק במקום העבודה (לא בהכרח אצל אותו מעביד) , לפי הגבוה שבהם.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

האם חייבים לעשות תיאום מס?

תיאום המס ובטוח לאומי נעשים לטובת העובד. לולא התיאום, המעביד מחויב לנכות מהשכר שבמשרה המשנית את המס ו/או דמי הבטוח הלאומי המרביים.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

מס הכנסה דורש ממני להמציא דוח על הכנסותיי משנת 2003.

יתן לפנות בכתב למשרד השומה שבאזור מגורייך ולבקש את פרטי הכנסותייך כפי שדווחו להם ע"י המעסיקים השונים.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים