שאלות ותשובות

שלום רב, אני עובדת כמורה ומשתכרת כ7000 ש"ח ברוטו .

המס הממוצע על הכנסה נוספת בסך 3,500 ש"ח ברוטו יכול להסתכם עד 26% ובנוסף בטוח לאומי ומס בריאות כ-10% וביחד כ-36% ולא 50%.
המשיב: איציק מועלם, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

מהם הכללים ושעות העבודה בחג הפסח ובכל המועד

בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח- 1948, נקבע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי המנוחה השבועית יחולו גם על:
על יום ראשון ושביעי של פסח

התחלתי לעבוד ב2/8/09 במשכורת גלובלית של 5000 ש"ח נטו לחודש

לעובד חדש מגיע תשלום עבור ימי חג , רק אחרי 3 חודשי עבודה ,
כך שהמעסיק רשאי לא לשלם את ימי החג שהיו בספטמבר והיו 2 ימים ( ראש השנה ויום כיפור )

אחד, האם זה נכון שבתור אדריכלית אני לא יכולה לפתוח עוסק פטור, אלא רק כמעצבת פנים?

1. אכן, אדריכל הנו מסוג העוסקים שחייבים להיות עוסק מורשה
ואילו מעצב פנים אינו נמנה באותה קבוצה, הכולל בין השאר:
אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי
שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס,כלכלן,מהנדס,

שלום, אמי נמצאת כעת בחופש מחלה מזה כ- 3 חודשים עקב תאונת עבודה

עובד שאינו כשיר לעבודה עקב תאונת עבודה (שאושרה ע"י המוסד לבטוח לאומי) זכאי לדמי פגיעה בעבודה מהמוסד לבטוח לאומי למשך 91 יום ומתומם זכאי העובד . בגין אי כושר עבודה, מלא או חלקי, לקצבת נכות מעבודה.
במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מפגיעה בעבודה, אין רלוונטיות לימי המחלה הצבורים של העובד.

קניתי דירה ב880,000 שח לפני חודש ועכשיו פוטרתי מהעבודה

אם הדירה שימשה למגורים ולא מכרת ב-18 חודשים הקודמים דירה אחרת בפטור וב-4 שנים האחרונות לא היו לך במקביל יותר מדירת מגורים אחת, תהיה זכאי לפטור ממס שבח.

מתנות חג לעובדים - חבות במס

סעיף (2) 2 לפקודת מס הכנסה ] נוסח חדש [, התשכ" א ) 1961- להלן – הפקודה ), קובע כי יראו
כהכנסת עבודה "… כל טובת הנאה … שניתנו לעובד ממעבידו … והכל בין שניתנו בכסף ובין
בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו ".

האם ניתן לפטר עובד אשר נפצע במהלך העבודה ? ומה ההשלכות כלפיו ? וכלפי החברה ?

זכויותיו של עובד המצוי בחופשת מחלה עקב תאונת עבודה, נתבעות מהמוסד לביטוח לאומי ולפיכך אין מניעה לפטרו.
אין ספק שהעובד המפוטר יהיה זכאי לתמורת הודעה מוקדמת וזכויות נוספות המגיעות עפ"י דין למפוטר.

רכישת דירת מגורים רכשתי דירת מגורים מקבלן ביום 1.10.03. מחיר העיסקה - 200,000$ + מע"מ.

השואל: פלוני 
על הסכומים ששולמו לפני ה- 1.3.04 חל מע"מ בשיעור 18%.
מע"מ בשיעור של 17% יחול אך ורק על יתרת התמורה (100,000$ הנותרים),
אשר תשולם לאחר ה- 1.3.04.
המשיב: שלטונות מע"מ  

שלום! אני מתחילה לעבורה בעבודה שניה

ברמת ההכנסה שלך, יש לנכות מהכנסתך הנוספת בטוח לאומי ומס בריאות בשיעור 12%. בנוסף, מס ההכנסה יהיה בשיעור 16% ומעל ל-700 ש"ח בעבודתך הנוספת, יגדל שיעור המס ל-26% וביחד עם ב"ל ומס בריאות 38%.
ולשאלתך בענין הכדאיות, לאחר ניכוי 38%, יוותרו בידייך 62% נטו.

עמודים