שאלות ותשובות

שלום, ברצוני לדעת מה משתלם יותר מבחינת החזרים.

השואל: זהבית  acc-5@krief.co.il
למתן תשובה לשאלתך, יש לבחון מספר פרמטרים:
1. האם משקלו הכולל של הרכב כפי שמופיע ברשיון, הנו מעל או
עד 3,500 ק"ג ?
2. מהו הדגם של הרכב המדובר ?
3. מה הקילומטרז' השנתי הממוצע של הרכב ?

באם אני שכירה שסך הכנסותיי השנתי נמוך מהרף השנתי של 58000 ש"ח

השואל: אורית  olevino@gmail.com
חוק מס הכנסה מחייב הפקת קבלות (לנהל ספרי חשבונות) כל מי שיש לו הכנסה ממשלח יד שאינו משכורת (הכוונה כעצמאי)
למעט מי שמתקיימים אצלו 3 התנאים הבאים:

אחד העובדים בחברה ביקש שמשכורתו תופקד לחשבון בנק של מישהו אחר . האם ניתן עפ"י החוק לפעול כך ?

סעיף 6 לחוק הגנת השכר קובע ששכרו של העובד ישולם לו ישירות ,או עפ"י בקשתו בכתב באמצעות בן זוגו ,ילדו ,הורהו או חבר לעבודה.
החוק לא קבע סנקציה לחריגה מהוראות החוק אך יתכן שהמעביד ישאר חשוף לתביעה מצד העובד אם הכסף יגיע לידיו באיחור או לא יגיע לידיו כלל.

שלום. אני עובד בחברה לאספקת דלק מזה כ 4 שנים.

סעיף 8 לצו ההרחבה, הסכם מסגרת קובע:
עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה"), ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

אני נכה 100% מקבלת קיצבת נכות של כ 3000 ש"ח לחודש

השכר שאת יכולה להשתכר ועדיין לקבל קצבת נכות , הוא אחת מ-3 האפשרויות הבאות ,
מאחר ולא פירטת לגבי עבודה לפני תקופת הנכות
ברירת המחדל היא כמפורט בסעיף 1 .
אם עבדת לפני הנכות והעבודה צומצמה כתוצאה מהנכות ראי
סעיף 2 ,

הזמנת שירותי קייטרינג

בעסקאות של מתן שירותים, שהמס בגינם אינו מוטל על בסיס - מזומן,
יחול החיוב במס במועד מתן השירות.
לפיכך, במקרה הנ"ל, יחול על מלוא מחיר העיסקה מע"מ בשיעור
של 17%.
המשיב: אגף מע"מ 

שלום החודש התחלתי לעבוד בעבודה שמכניסה 5000 ברוטו

עם כל הסימפטיה לרצון להשתכר, לחסוך ו"להתקדם בחיים"
נראה שהחוק לא נתן על כך את הדעת וע"כ כל מי שעובד ביותר ממשרה אחת בו באותה תקופה חייב בתיאום מס בין 2 המשרות.
המעבידים, מונחים לנכות מס מרבי ממי של המציא אישור מפקיד השומה על תיאום מס.

האם פיטורי מתמחה אצל יועץ מס מזכה אותו בפיצויי פיטורים

פיטורים של מתמחה כנ"ל ,טרם סיים את תקופת התמחותו ,מזכה אותו בפיצויים . לו הפיטורים היו נעשים בתום תקופת ההתמחות ,העובד לא היה זכאי .
המשיב: מנחם   

שלום רב אני עובד כסוכן מכירות בחברת מחשבים, לאחרונה עברתי תאונת דרכים/עבודה.

אם מדובר ברכב המיועד קודם כל לעבודה, יהיה נכון שבמקרה של העדרות העובד עקב מחלה יועמד הרכב לרשות המעביד
שימשיך להשתמש בו לצרכי עבודה.
בסיום העבודה יועמד הרכב לרשותך (העובד הנעדר עקב מחלה) או לחילופין לא תחויב בשווי השימוש בתקופה שהרכב לא עמד לרשותך.

שלום זו הפעם הראשונה שאני מגישה תביעה לדמי אבטלה,ולכן אינני בקיאה בחוקים.

ההתייצבות הראשונה בלשכת העבודה נועדה לצורך רישום וראיון תעסוקתי ולשם כך יש להביא אתך:
תעודת זהות ובה כתובת מגורים באזור הלשכה.
תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתך ונסיונך המקצועי.

עמודים