שאלות ותשובות

שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור...

השואל: דוד  biostep2000@yahoo.com
חוקי מס הכנסה ומע"מ מחייבים להירשם ,אף אם הפעילות בהקף נמוך. חובה ע"כ להירשם במע"מ כעוסק (פטור ,במקרה שלך) בטרם התחלת פעילות עיסקית ולהודיע לפקיד השומה מייד עם תחילת הפעילות.

שלום. רציתי לשאול החל מאיזה סכום הכנסה יורד מס הכנסה

עד משכורת חודשית של כ- 7,700 ש"ח פטורה ממס.
למגורים בישוב ביתר אין רלוונטיות בשנת 2008.
המשיב: איציק מועלם, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

האם העובדים זכאים ליום חופש בתשלום בחג הפורים ?

פורים אינו נכלל ברשימת חגי ישראל, שבהם יש שבתון מכוח החוק. לפי הסכמים קיבוציים
מסוימים; וכן על פי נוהג במקומות עבודה מסוימים, רשאים העובדים לבחור ביום אחד של
חופשה, או בשני ימים של חופשה, בתשלום מתוך ימים מסוימים שעומדים לבחירתם, מעבר

האם יש הבדל מבחינת חוקי עבודה על עבודה בערב שישי ,

עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, העבודה (משרה מלאה) בערב שבת ובערבי חג תסתיים שעה אחת מוקדם יותר מאשר בשאר ימי השבוע.
במקומות עבודה שבהם נהוג לעבוד בערבי שבת וחג פחות שעות, הנוהג גובר על החוק.

בוקר טוב אני חיילת משוחררת שרתתי כמעט שרות מלא

1.האם מגיע לי עזרה כלכלית מבטוח לאומי
2. האם זה בסדר שפוטרתי הרי אף אחד לא יקבל אותי לעבודה במצבי
מחכה לתשובה - תודה שולי
חוק עבודת נשים אוסר על פיטורים (ללא היתר ממשרד העבודה) של אשה בהריון שעובדת במקום עבודה למעלה מ-6 חודשים ללא קשר לסיבת הפיטורים.

מבחינת הוראות ניהול ספרים,האם קבלן יכול להוציא חשבונית עסקה במקום חשבונית מס(לצורך מע"מ)...

השואל: ראזי  razir@bezeqint.net
סעיף 28 לחוק מע"מ קובע שהחיוב במס יחול העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין, לפי המוקדם.

נכה 100% יש שבח מקרקעין בשנת מס 2000 ואין לו הכנסות מיגיעה אישית.

אנו מודים לך על שאלתך ונעשה כמיטב יכולתנו על מנת לענות עליה. במענה לשאלתך בדבר פטור ממס שבח לנכה 100%, הריני להפנותך לסעיף 88 בפרק ה' לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: " הפקודה"). סעיף 88 לפקודה מגדיר נכס לצורך חיובו במס רווחי הון במסגרת הפקודה, כדלהלן:

אני עובד במרכז חירום עבודה במשמרות משרה מלאה

לגבי עובד ששכרו משתלם על בסיס שעתי\יומי\שבועי,יקבל תשלום ממעסיקו עבור ימי חג כמפורט:

עובדות שלי מחתימות כרטיס עבודה ומקבלות שכר לפי שעה (מכבסה פרטית)

יש לציין כי תנאי העבודה של עובד ,חייבים להיות מעוגנים בהסכם עבודה , בין המעסיק לעובד
המפרט בין היתר את שעות וימי העבודה של העובד.
הסמכות לקבוע את מועדי החופשה , חלה על המעסיק , אך תוך כדי תיאום עם העובד.

שלום רב רעייתי שתחיה, פנסיונרי של משרד החינוך, עובדת כשכירה במקום עבודה נוסף.

1. נכון ל-1/2008 הכנסה משולמים דמי ב"ל מופחתים עד הכנסה
בסך 4,598 ש"ח ולפיכך מגיעים דמי ב"ל מופחתים על 2,562
ש"ח מתוך משכורתה הנוספת.
2. דמי ב"ל שמשולמים על פנסיה, מותרים בניכוי מההכנסה לענין
מס הכנסה ומזכה ע"כ בהחזרי מס.

עמודים