שאלות ותשובות

במקרה ומשכורתי המורכת משני מקומות עבודה מסתכמת בסכום 4100

ללא תאום מס, חובה על המעסיק במשרה הנוספת , לנכות משכרך את המס המירבי.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.com

מה החוק ביחס לזכויות העובד ביום הבחירות

יום הבחירות - יום שבתון

יום הבחירות אינו "חג", אלא שבתון. שלא כימי חג, אין הוא מתחיל עם שקיעת החמה, אלא בשעה 00.01 ונמשך עד 24.00.

ההגיון מחייב שאם בכלל יש יום העדרות בתשלום, זה יהיה רק למי שהצביע; אבל, הגיון לחוק וחוק לחוד.

סיכמתי עם המעביד לאחר שלושה חודשים שהוא מתחיל לשלם לי קרן פנסיה

הסכם העבודה מחייב גם את המעביד וגם את העובד.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום אני עובדת לפי שעה ומקבלת תלוש משכורת ולאחרונה שמתי לב שמורידים לי סכומים עצומים במשכורת לביטוח לאומי ומס בריאות

ממשכורת (יחידה) נטו בסך 4,200 ש"ח אמורים לנכות 17 ש"ח בטוח לאומי ו-135 ש"ח מס בריאות.
סכומי ניכוי גבוהים יותר שאת מתארת יכולים להיות מנוכים אם זו משרתך זו היא משרה נוספת ללא תאום בטוח לאומי.
או אם בתאות משכורתך מוגדרת כאילו היתה משרה נוספת.

מצאתי חשבונית מס ישנה שלא הזדכתי עליה במע"מ.

השואל: רונה  rhona_m@012.net.il
סעיף 38(א) לחוק מע"מ קובע שניכוי מס התשומות יעשה תוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס או הרשימון .משמע שלא ניתן עפ"י החוק לתבוע ניכוי המס מעבר ל-6 חודשים.

שלום רב, יש לי לקוח שיש לו הכנסות שכ"ד מחו"ל - טקסס -ארה"ב

1)במסגרת הרפורמה שתחילתה 1.1.2003 חייבים לדווח בארץ גם על הכנסות מחו"ל , לרבות שכירות.
2)ניתן לדווח לרשויות המס בארץ על ההכנסה משכירות ב-2 חלופות ( תוך בחינת החלופה הטובה ביותר) :

מי קובע את המועד, בו ינצל העובד את החופשה לה הוא זכאי מכח חוק? העובד או המעביד?

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד.

שלום. האם עורך דין שפוטר לאחר שנת עבודה אחת במשרד

בסעיף 41א לחוק לשכת עורכי הדין נאמר: "דינו של מתמחה, לכל דבר ועניין למעט החיקוקים המפורטים בתוספת, יהיה כדין עובדו של המאמן". אחד החוקים המוזכרים בתוספת הוא חוק פיצויי פיטורים, ולכן מתמחה כעורך דין אינו זכאי לפיצויי פיטורים בגין תקופת התמחותו.

אשתי עובדת בשני עבודות והגישה תביעה לדמי לידה האם יש צורך לשלוח גם תיאום מ.

אם אתה מתכוון ל"תיאום מס" מדמי לידה
ביטוח לאומי לא מבקש אישור על תיאום מס ,כאשר יש 2 עבודות ומחשב את דמי הלידה , לפי תחשיב שלו ובד"כ לא לוקח בחשבון את הכנסתה של התובעת ואת מדרגת המס בה היא נמצאת ,
כך שבד"כ הסכום נטו שהתובעת מקבלת מדמי לידה גבוה יותר .

האם על מקבל שכר שהינו בעל שליטה בחברה, שיש לו הכנסות נוספות (למשל משכר דירה), לבצע תיאום מס?

בהנחה שבעל השליטה מדווח מדי שנה על הכנסותיו לפקיד השומה (מגיש דו"ח שנתי) אין צורך לערוך תיאום מס שכן חישוב
המס, על סמך נתוני העבר, נכללים בבסיס מקדמות המס שבהם מחויב בגין הכנסותיו שאינן ממשכורת.

עמודים