שאלות ותשובות

מה זה "פחת" ?

השואל: פלוני 
בשינוי מהוצאה מתכלה כגון הוצאות חשמל ,טלפון ,ריבית ומשכורות הניתנת לניכוי מההכנסות בשנה
שבה נוצרה או בשנה שאליה מיוחסת ההוצאה,
הוצאה שאיננה מתכלה וע"כ גם נקראת רכוש או רכוש קבוע

מהם כללי ושעות העבודה בחג הפסח ?

בערב חג הפסח עובדים, לפי צווי הרחבה רבים, רק 6 שעות, בתשלום מלא. בחלק מהמפעלים עובדים אף פחות. חול המועד פסח הוא יום עבודה רגיל ברוב הענפים (ולכן גם יום חופש רגיל- למי שיצא לחופשה), אם כי נהוג לקצר במקצת את יום העבודה.

שאלות ותשובות מאתר המוסד לבטוח לאומי

שאלות ותשובות מאתר המוסד לבטוח לאומי
המשיב: אריק   
קישורים
שאלות ותשובות מאתר המוסד לבטוח לאומי

שלום אני בן 62 לא עובד ברצוני לברר כמה אני צריך לשלם בטוח לאומי ומס בריאות לחודש

מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות
ישלמו דמי ביטוח 147 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) .

אשה נשואה איננה חייבת בתשלום בטוח לאומי.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

האם "מענק שחיקה" המקבלים היום עובדי ההוראה עבור שחיקת שכרם ב1999-2001 , חייב המס הכנסה למרות שזה מוגדר כמענק שחיקה?

השואל: יוסי  lichtmany@012.net.il
ההכנסות הפטורות ממס מפורטות בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה. מאחר ש"מענק שחיקה" אינו כלול בסעיף זו, הנו חייב במס ככל הכנסה אחרת.

לקוח ישראלי, משיקולים שלו, מעדיף לשלם לי תשלום בדולר ארה"ב במקום בשקלים.

השואל: יונתן  jhaber77@yahoo.com
יש להבחין בין צדדים שהמטבע שמשמש כבסיס לעסקי מי מהם הוא מטבע זר(כלומר המט"ח שקיבל צד אחד משמשו לתשלומיו לצד ג) כגון משרדי נסיעות,יהלומנים ויבואנים,

האם מותר לפטר עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה ?

החוק איננו מגביל פיטורי עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה או תאונת עבודה אך העובד יהיה זכאי לכל הזכויות הנובעות מפיטוריו כגון דמי הודעה מוקדמת ,פיצויי פיטורים וכיוצ"ב
והכל לפי הוותק שלו במקום העבודה.

האם מותר למעביד לקזז את השעות החסרות מהשעות הנוספות שעבד באותו חודש ?

שעות נוספות מחושבות על בסיס יומי ואח"כ על בסיס שבועי .
אם לדוגמא עבדת יום אחד 11 שעות ( 2 שעות נוספות) וביום למחרת עבדת 7 שעות ( פחות שעתיים) אם בסיכום השעות השבועי לא עברת את ה-43 שעות שבועיות , המעסיק רשאי לקזז את השעות החסרות והשעות הנוספות ולשלם תעריף רגיל על כל השעות.

שלום רב, אני עובדת במקום עבודה אשר הבוס משפיל ולכלך על עבודיו ובין היתר עלי

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים קובע שהתפטרות עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו תראה כאילו פוטר ע"י מעבידו. על העובד להודיע למעביד על כוונתו להתפטר על מנת לאפשר למעביד לתקן את המעוות.
לעניין שאלותייך האחרות, לחצי על הקישור הבא:
אתר האינטרנט של המוסד לבטוח לאומי.

עמודים