שאלות ותשובות

אני כרגע עובד בחברה בתור שכיר,אני מרוויח כ 7500 ברוטו.

השואל: ערן  ohad707@hotmail.com
היתרון בתיק עצמאי הוא קיזוז הוצאות והקטנת ההכנסה לצרכי מס, מה שבדר"כ לא ניתן כנגד הכנסה ממשכורת.

פיטרו אותי ממקום עבודתי לאחר עבודה של 9 שנים

1. הכנסה מפדיון ימי חופשה חייב במס הכנסה אך פטור מדמי
בטוח לאומי ומס בריאות.
*** כדאי לבחון אפשרות להחזרי מס עקב שינויים ברמות
שכרך בעקבות הפיטורים.
2. את שכר המפוטר יש לשלם עם ניתוק יחסי עובד מעביד או
במועד שהמעסיק נוהג לשלם את שכר העובדים.

אחיין שלי נסע ללמוד בגרמניה בשנת 2002.סיים ללמוד לפני שנה וחצי והתחיל לעבוד שם בחברת הייטק.

1. הפנסיה הבסיסית היא 16% מהשכר הממוצע במשק
עליה מתווספים 2% לכל שנה שבגינה שולמו דמי בטוח לאומי
(תוספת וותק) , מעבר ל-10 השנים הראשונות ,עד 25 שנה
ובסה"כ תוספת 25 כפול 2% שהם 50% המביאים את
הקצבה הבסיסית ל-24% בסה"כ .

במקרה ומשכורתי המורכת משני מקומות עבודה מסתכמת בסכום 4100

ללא תאום מס, חובה על המעסיק במשרה הנוספת , לנכות משכרך את המס המירבי.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.com

מה החוק ביחס לזכויות העובד ביום הבחירות

יום הבחירות - יום שבתון

יום הבחירות אינו "חג", אלא שבתון. שלא כימי חג, אין הוא מתחיל עם שקיעת החמה, אלא בשעה 00.01 ונמשך עד 24.00.

ההגיון מחייב שאם בכלל יש יום העדרות בתשלום, זה יהיה רק למי שהצביע; אבל, הגיון לחוק וחוק לחוד.

כאשר יש תקבול בדולרים האם עלי לרשום את הסכום בשקלים או בדולרים בחשבונית המס שאני רושם?

חשבונית המס תרשם בעברית ובש"ח.
בגוף החשבונית/קבלה תרשם עובדת קבלת המט"ח וכמותו. סכום החשבונית שירשם כאמור בש"ח, יסתכם במכפלת סכום המט"ח בשערו הידוע בעת קבלתו.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

איך אפשר לבצע תיאום דמי ביטוח בדרך הקלה והקצרה ביותר?

יש לפנות למחלקת השכירים מוסד לבטוח לאומי ,אישית או בכתב ,שבאזור מגורייך עם תלוש שכר ממקום העבודה העיקרי .
כדאי לערוך תאום לצורך ניצול הטבה של מדרגה מופחתת
אך למי שהכנסותיו בחודש כלשהו מהמקורות השונים גבוהים מהתקרה החייבת בדמי ב"ל ,מומלץ לערוך תאום
ביחס לאותם חודשים .

שלום אני מורה שעובדת בחודש החופשה

עובד בחופשה ללא תשלום, חייב בדמי ב"ל אף אם אינו עובד. ב-2 החודשים הראשונים האחראי לתשלום ב"ל הוא המעביד ולאחר מכן העובד. (המעביד רשאי לנכות את את את דמי הב"ל מהעובד מתשלומים שיגיעו לו)
אשה הנשואה, לתושב הארץ, בחל"ת רשאית לשלם אך איננה חייבת בתשלום דמי ב"ל.

שלום רב, יש לי לקוח שיש לו הכנסות שכ"ד מחו"ל - טקסס -ארה"ב

1)במסגרת הרפורמה שתחילתה 1.1.2003 חייבים לדווח בארץ גם על הכנסות מחו"ל , לרבות שכירות.
2)ניתן לדווח לרשויות המס בארץ על ההכנסה משכירות ב-2 חלופות ( תוך בחינת החלופה הטובה ביותר) :

מי קובע את המועד, בו ינצל העובד את החופשה לה הוא זכאי מכח חוק? העובד או המעביד?

סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד.

עמודים