שאלות ותשובות

אני מקבל קצבת נכות מבטוח לאומי.אני עובד ואשתי עובדת .האם אני צריך לעשות תאום מס ?

קצבת נכות מבטוח לאומי איננה חייבת במס ולכן משכורתך לא מצריכה תיאום מס. במקום העבודה עליך לציין בכרטיס העובד (טופס 101), שאשתך עובדת ג"כ.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

ברשותי רכב צמוד מהחברה שבה אני עובד כבר 9 שנים

התשובה לשאלתך מצויה בהסכם העבודה שלך.
עפ"י החוק חובה על המעביד למסור לעובד את תנאי עבודתו בכתב (הסכם עבודה) .
ההסכם אמור לפרט גם את תנאי הצמדת הרכב לעובד כשהוא מצוי בחופשה. אם אין התייחסות מיוחדת לכך, משמעותו של דבר
שהחופשה לא מגבילה את העובד בשימושו ברכב.

פוטרתי מעבודתי לאחר כ10 שנות עבודה הגשתי תביעה לדמי אבטלה הבנתי שאני זכאי לחצי שנה לדמי אבטלה

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה , אתה חייב להירשם בשירות התעסוקה ,
כמחוסר עבודה ולהתייצב בה במועדים שנקבעים על ידם.
(יש להגיע עם תעודת זהות)

קיים שוני במועדי ההתיצבות בשירות התעסוקה ( פעם בשבוע \ פעם בחודש וכו..)
נובע בעיקר מהבחנה בין עובדים רגילים לאקדמאים.

שלום. בשנים 2003-2005 בעלי ואני כמעט ולא עבדנו

אכן, הכנסות מרכוש, הכוללות רבית (פק"ם ותוכניות חסכון) והכנסות הוניות (ממכירת ניירות ערך), יש לכלול עם כלל הכנסותיכם בשנת המס.
ובמצב של מיעוט הכנסות, יתכנו החזרי מס מכלל מקורות ההכנסה.

שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור...

השואל: דוד  biostep2000@yahoo.com
חוקי מס הכנסה ומע"מ מחייבים להירשם ,אף אם הפעילות בהקף נמוך. חובה ע"כ להירשם במע"מ כעוסק (פטור ,במקרה שלך) בטרם התחלת פעילות עיסקית ולהודיע לפקיד השומה מייד עם תחילת הפעילות.

ברצוני לברר זכויות של עובדי מתכת . קנינו חברה חדשה

זכויות העובדים עפ"י החוק כפונקציה של תקופת עבודתם נבחנת עפ"י תץקופת עבודם במקום העבודה ולאו דווקא אצל המעביד.
המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   k-m@kirshbloom.co.il

שאלות ותשובות מאתר המוסד לבטוח לאומי

שאלות ותשובות מאתר המוסד לבטוח לאומי
המשיב: אריק   
קישורים
שאלות ותשובות מאתר המוסד לבטוח לאומי

עובד בשכר של 11315 ש" ברוטו לחודש .

הפרשה לפנסיה של עובד מחולקת ל-3 חלקים:

שלום אני בן 62 לא עובד ברצוני לברר כמה אני צריך לשלם בטוח לאומי ומס בריאות לחודש

מי שאינם עובדים ואין להם הכנסות
ישלמו דמי ביטוח 147 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) .

אשה נשואה איננה חייבת בתשלום בטוח לאומי.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

מבחינת הוראות ניהול ספרים,האם קבלן יכול להוציא חשבונית עסקה במקום חשבונית מס(לצורך מע"מ)...

השואל: ראזי  razir@bezeqint.net
סעיף 28 לחוק מע"מ קובע שהחיוב במס יחול העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין, לפי המוקדם.

עמודים