מוצרים פיננסים

סטטוס אישי לילד

תוכנית חדשנית ואיכותית, המבטיחה את עתיד ילדך ע"י שילוב בין חיסכון לילד – להשכלה גבוהה, לטיול לחו"ל, לעזרה בדיור, או לכל מטרה אחרת, לבין פתרונות ביטוח לך ולילדך.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה להורים לילדים עד גיל 14.

 

יתרונות הפוליסה :

 

איכות חיים טופ - ביטוח מחלות קשות

תכנית המשלבת ביטוח למקרה מוות וכיסוי המעניק לך תשלום חד-פעמי למבוטח בוגר ולילד לצורך מאבק במחלה קשה או אירוע רפואי קשה הכרוכים בהוצאות גבוהות.

מאת: מנורה חברה לביטוח

למי מתאימה הפוליסה ?

סטטוס אישי

תכנית חדשנית המאפשרת לך לרכוש מוצר ביטוחי ייחודי המבטיח את עתידך ועתיד משפחתך. התכנית כוללת חסכון לגיל פרישה בשילוב ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ומאפשרת גמישות באפיקי השקעה ובאופן קבלת הכספים בגיל פרישה. 

למי מתאימה הפוליסה ?

קרן אור טופ - ביטוח מחלות קשות

כיסוי המעניק לך תשלום חד-פעמי למבוטח בוגר ולילד לצורך מאבק במחלה קשה או אירוע רפואי קשה הכרוכים בהוצאות גבוהות, ומאפשר לך ולמשפחתך להמשיך לשמור על רמת חיים תקינה.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים הגנה מיוחדת מפני מחלות קשות.

סטטוס פרט

תכנית חדשנית המאפשרת לך לרכוש מוצר ביטוחי ייחודי המבטיח את עתידך ועתיד משפחתך. התכנית כוללת חסכון לגיל פרישה בשילוב ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ומאפשרת גמישות באפיקי השקעה ובאופן קבלת הכספים בגיל פרישה.

למי מתאימה הפוליסה ?

הבטחה לעתיד - סיעודית

תכנית המעניקה למבוטח שנים של שקט נפשי באמצעות פיצוי חודשי במקרה של צורך בטיפול סיעודי. מצב סיעודי נוצר כתוצאה מתאונה , מחלה או ליקוי בריאותי קבוע ומצריך

נתיבות פנסיה

נתיבות פנסיה מנהלת תכנית פנסיה מקיפה מאוזנת אקטוארית, בהתאם לכללים ולהוראות שקבע האוצר לניהול קרנות פנסיה.

נתיבות פנסיה בע"מ

עידן חדש בניהול אפיקים פנסיוניים

מסלולי השקעה בפוליסת סטטוס

מנורה משתתפף ברווחים (כללי)

מסלול המושקע בנכסי תיק הקרן המשתתפת ברווחים (קרן י') ובכפוף להסדר התחיקתי.

הנכסים יושקעו במגוון רחב של אפיקי השקעה.

מנורה מניות

מעל 70% מהנכסים יושקעו במניות ובני"ע שניתן להמירם למניות הנסחרות בארץ ובחו"ל.

מנורה מט"ח

תכנית בסיסית בענף גמלהון לביטוח חיים (קיצבה)

תכנית בסיסית בענף גמלהון לביטוח חיים (קיצבה) נמכרת מ - 1.7.01 המיועדת לביטוחי פרט, מנהלים ותגמולים לעצמאיים

עוד בחיים

כיסוי ייחודי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון) המבטיח למבוטח תשלום מיידי של מחצית מסכום הביטוח למקרה מוות, במידה ויוכח שהוא סובל ממחלה סופנית שתוצאתה הוודאית היא מוות בתוך 12 חודשים לכל היותר. ניתן לרכישה כריידר בלבד בפוליסות בהן קיים כיסוי למקרה מוות בלבד.

עמודים