מוצרים פיננסים

מנורה גאון דמי מחלה

"נתיבי גמל בע"מ" – חברת ניהול קופות הגמל מקבוצת מנורה גאון שוקי הון שמחה להציע למעסיקים אפיק חסכון חדש לתשלום דמי מחלה המאפשר הקטנה בעלויות שכר.

מטרת הקופה

צבירת כספים לצורך תשלום דמי מחלה בהתאם לזכאות לפי חוק דמי המחלה.

ביטוח משכנתא - בית בטוח

ביטוח לבעלי משכנתא המשלב ביטוח חיים וביטוח מבנה עבור הדירה או הנכס שרכשתם. "בית בטוח" מעניק לכם ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר בעלות הנמוכה ביותר, וזאת במסגרת פוליסה אחת מקצועית החוסכת לכם ביטוחים משלימים.

למי מתאימה הפוליסה ?

ביטוח אובדן כושר עבודה - שווה לעתיד

אפשרות לפרמיה משתנה או קבועה, כביטוח עצמאי או כתוספת לפוליסה קיימת.

למי מתאימה הפוליסה ?

התוכנית מתאימה לעובדים מקצועיים, למנהלים ולבעלי מקצועות חופשיים.

היתרונות של שווה לעתיד

רצף הכנסה

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד, המקנה פיצויים חודשיים למוטבי המבוטח החל מחודש שלאחר פטירתו ועד תום תקופת הביטוח. ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כריידר.

למי מתאימה הפוליסה ?

מגן (ריסק) 5

יטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים, המצורף לפוליסת היסוד או כפוליסה עצמאית. סכום הפרמיה מתעדכן מידי 5 שנים באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי- המוקדם מבין השניים.

למי מתאימה הפוליסה ?

מגן (ריסק) 1

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים. סכום הפרמיה מתעדכן מידי שנה באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי - המוקדם מבין השניים. הביטוח ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כנוסף (ריידר).

למי מתאימה הפוליסה ?

סטטוס כמו גדולים

חבילה חדשנית ואיכותית, המשלבת ביטוח בריאות רחב ומרכיב חסכון עבור ילדך לכל מטרה.

למי מתאימה הפוליסה ?

החבילה מתאימה להורים לילדים עד גיל 14.

יתרונות הפוליסה :.

חיסכון לילדך, לכל מטרה.

כיסוי למקרה מוות חו"ח, בגובה שתבחר.

ניבית

תכנית ביטוח לכיסוי הוצאות טיפולי השיניים. ניבית תבטיח לכל בני המשפחה קבלת טיפולים שוטפים באופן מיידי, ברמה רפואית-מקצועית גבוהה על-ידי מיטב רופאי השיניים בישראל. למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה לכל בני המשפחה ללא הגבלת גיל.

מה כוללת הפוליסה.?

סטטוס מנהלים

תוכנית חדשנית ואיכותית, המצטיינת בגמישותה המאפשרת לשלב בין חיסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בהתאם לצרכים, להעדפות אישיות, ולשינויים במצב המשפחתי והתעסוקתי, לאורך כל תקופת הביטוח.

למי מתאימה הפוליסה ?

ניבית מושלמת

תכנית ביטוח לכיסוי כל הוצאות טיפולי השיניים. ניבית תבטיח לכל בני המשפחה קבלת טיפולים שוטפים באופן מיידי, ברמה רפואית-מקצועית גבוהה על-ידי רופאי שיניים בכירים הקשורים עמנו בהסדר.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה לכל בני המשפחה ללא הגבלת גיל.

עמודים