מוצרים פיננסים

הבטחה לעתיד - סיעודית

תכנית המעניקה למבוטח שנים של שקט נפשי באמצעות פיצוי חודשי במקרה של צורך בטיפול סיעודי. מצב סיעודי נוצר כתוצאה מתאונה , מחלה או ליקוי בריאותי קבוע ומצריך

סטטוס פרט

תכנית חדשנית המאפשרת לך לרכוש מוצר ביטוחי ייחודי המבטיח את עתידך ועתיד משפחתך. התכנית כוללת חסכון לגיל פרישה בשילוב ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה ומאפשרת גמישות באפיקי השקעה ובאופן קבלת הכספים בגיל פרישה.

למי מתאימה הפוליסה ?

מסלולי השקעה בפוליסת סטטוס

מנורה משתתפף ברווחים (כללי)

מסלול המושקע בנכסי תיק הקרן המשתתפת ברווחים (קרן י') ובכפוף להסדר התחיקתי.

הנכסים יושקעו במגוון רחב של אפיקי השקעה.

מנורה מניות

מעל 70% מהנכסים יושקעו במניות ובני"ע שניתן להמירם למניות הנסחרות בארץ ובחו"ל.

מנורה מט"ח

נתיבות פנסיה

נתיבות פנסיה מנהלת תכנית פנסיה מקיפה מאוזנת אקטוארית, בהתאם לכללים ולהוראות שקבע האוצר לניהול קרנות פנסיה.

נתיבות פנסיה בע"מ

עידן חדש בניהול אפיקים פנסיוניים

עוד בחיים

כיסוי ייחודי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון) המבטיח למבוטח תשלום מיידי של מחצית מסכום הביטוח למקרה מוות, במידה ויוכח שהוא סובל ממחלה סופנית שתוצאתה הוודאית היא מוות בתוך 12 חודשים לכל היותר. ניתן לרכישה כריידר בלבד בפוליסות בהן קיים כיסוי למקרה מוות בלבד.

תכנית בסיסית בענף גמלהון לביטוח חיים (קיצבה)

תכנית בסיסית בענף גמלהון לביטוח חיים (קיצבה) נמכרת מ - 1.7.01 המיועדת לביטוחי פרט, מנהלים ותגמולים לעצמאיים

כיסוי נוסף למקרה של נכות מקצועית

"נכות מקצועית" הינו כיסוי נוסף המעניק למבוטח סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של תאונה או מחלה ונשלל מהמבוטח אופן מוחלט ותמידי הכושר לעסוק במקצועו או בעיסוק אחר סביר ומתאים בהתחשב בהשכלתו, נסיונו, יכולתו ומעמדו החברתי.

בית בטוח

וליסת ביטוח משכנתא מקצועית ומקיפה אטרקטיבית יותר מזו שמציעים הבנקים השונים בפוליסה כיסויים רחבים ומשתלמים ובתנאים טובים ביותר

פוליסת ביטוח משכנתא מקצועית ומקיפה אטרקטיבית יותר מזו שמציעים הבנקים השונים בפוליסה כיסויים רחבים ומשתלמים ובתנאים טובים ביותר

כיסוי נוסף למקרה של נכות מתאונה

"נכות מתאונה" הינו כיסוי נוסף המעניק לך סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של תאונה. במקרה של נכות מלאה ותמידית ישולם סכום הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום הביטוח לפי שיעור הנכות.

למי מתאים הכיסוי ?

מוצר פיננסי ראשון

כאן יגיע התקציר של המוצר

כאן יכנס תאור מלא של המוצר הפיננסי

עמודים