מוצרים פיננסים

כיסוי נוסף למקרה של נכות מקצועית

"נכות מקצועית" הינו כיסוי נוסף המעניק למבוטח סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של תאונה או מחלה ונשלל מהמבוטח אופן מוחלט ותמידי הכושר לעסוק במקצועו או בעיסוק אחר סביר ומתאים בהתחשב בהשכלתו, נסיונו, יכולתו ומעמדו החברתי.

בית בטוח

וליסת ביטוח משכנתא מקצועית ומקיפה אטרקטיבית יותר מזו שמציעים הבנקים השונים בפוליסה כיסויים רחבים ומשתלמים ובתנאים טובים ביותר

פוליסת ביטוח משכנתא מקצועית ומקיפה אטרקטיבית יותר מזו שמציעים הבנקים השונים בפוליסה כיסויים רחבים ומשתלמים ובתנאים טובים ביותר

כיסוי נוסף למקרה של נכות מתאונה

"נכות מתאונה" הינו כיסוי נוסף המעניק לך סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של תאונה. במקרה של נכות מלאה ותמידית ישולם סכום הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום הביטוח לפי שיעור הנכות.

למי מתאים הכיסוי ?

מוצר פיננסי ראשון

כאן יגיע התקציר של המוצר

כאן יכנס תאור מלא של המוצר הפיננסי

כיסוי נוסף למקרה מוות מתאונה

"מוות מתאונה" הינו כיסוי נוסף המעניק למוטבים בעת מקרה מוות כתוצאה מתאונה של המבוטח, סכום כספי חד-פעמי בנוסף לסכום הביטוח היסודי.

למי מתאים הכיסוי ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים לשדרג את ביטוח החיים ולהוסיף כיסוי בגין מוות מתאונה. גיל כניסה מקסימלי 64.

מוצר פיננסי שני

כאן יכנס תקציר

כאן יכנס תאור מלא

ביטוח משכנתא - בית בטוח

ביטוח לבעלי משכנתא המשלב ביטוח חיים וביטוח מבנה עבור הדירה או הנכס שרכשתם. "בית בטוח" מעניק לכם ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר בעלות הנמוכה ביותר, וזאת במסגרת פוליסה אחת מקצועית החוסכת לכם ביטוחים משלימים.

למי מתאימה הפוליסה ?

מנורה גאון דמי מחלה

"נתיבי גמל בע"מ" – חברת ניהול קופות הגמל מקבוצת מנורה גאון שוקי הון שמחה להציע למעסיקים אפיק חסכון חדש לתשלום דמי מחלה המאפשר הקטנה בעלויות שכר.

מטרת הקופה

צבירת כספים לצורך תשלום דמי מחלה בהתאם לזכאות לפי חוק דמי המחלה.

ביטוח אובדן כושר עבודה - שווה לעתיד

אפשרות לפרמיה משתנה או קבועה, כביטוח עצמאי או כתוספת לפוליסה קיימת.

למי מתאימה הפוליסה ?

התוכנית מתאימה לעובדים מקצועיים, למנהלים ולבעלי מקצועות חופשיים.

היתרונות של שווה לעתיד

רצף הכנסה

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד, המקנה פיצויים חודשיים למוטבי המבוטח החל מחודש שלאחר פטירתו ועד תום תקופת הביטוח. ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כריידר.

למי מתאימה הפוליסה ?

עמודים