מוצרים פיננסים

כיסוי נוסף למקרה של נכות מתאונה

"נכות מתאונה" הינו כיסוי נוסף המעניק לך סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של תאונה. במקרה של נכות מלאה ותמידית ישולם סכום הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום הביטוח לפי שיעור הנכות.

למי מתאים הכיסוי ?

מוצר פיננסי ראשון

כאן יגיע התקציר של המוצר

כאן יכנס תאור מלא של המוצר הפיננסי

כיסוי נוסף למקרה מוות מתאונה

"מוות מתאונה" הינו כיסוי נוסף המעניק למוטבים בעת מקרה מוות כתוצאה מתאונה של המבוטח, סכום כספי חד-פעמי בנוסף לסכום הביטוח היסודי.

למי מתאים הכיסוי ?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים לשדרג את ביטוח החיים ולהוסיף כיסוי בגין מוות מתאונה. גיל כניסה מקסימלי 64.

מוצר פיננסי שני

כאן יכנס תקציר

כאן יכנס תאור מלא

ביטוח משכנתא - בית בטוח

ביטוח לבעלי משכנתא המשלב ביטוח חיים וביטוח מבנה עבור הדירה או הנכס שרכשתם. "בית בטוח" מעניק לכם ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר בעלות הנמוכה ביותר, וזאת במסגרת פוליסה אחת מקצועית החוסכת לכם ביטוחים משלימים.

למי מתאימה הפוליסה ?

מנורה גאון דמי מחלה

"נתיבי גמל בע"מ" – חברת ניהול קופות הגמל מקבוצת מנורה גאון שוקי הון שמחה להציע למעסיקים אפיק חסכון חדש לתשלום דמי מחלה המאפשר הקטנה בעלויות שכר.

מטרת הקופה

צבירת כספים לצורך תשלום דמי מחלה בהתאם לזכאות לפי חוק דמי המחלה.

ביטוח אובדן כושר עבודה - שווה לעתיד

אפשרות לפרמיה משתנה או קבועה, כביטוח עצמאי או כתוספת לפוליסה קיימת.

למי מתאימה הפוליסה ?

התוכנית מתאימה לעובדים מקצועיים, למנהלים ולבעלי מקצועות חופשיים.

היתרונות של שווה לעתיד

רצף הכנסה

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד, המקנה פיצויים חודשיים למוטבי המבוטח החל מחודש שלאחר פטירתו ועד תום תקופת הביטוח. ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כריידר.

למי מתאימה הפוליסה ?

מגן (ריסק) 5

יטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים, המצורף לפוליסת היסוד או כפוליסה עצמאית. סכום הפרמיה מתעדכן מידי 5 שנים באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי- המוקדם מבין השניים.

למי מתאימה הפוליסה ?

מגן (ריסק) 1

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים. סכום הפרמיה מתעדכן מידי שנה באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי - המוקדם מבין השניים. הביטוח ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כנוסף (ריידר).

למי מתאימה הפוליסה ?

עמודים