מוצרים פיננסים

רצף הכנסה

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד, המקנה פיצויים חודשיים למוטבי המבוטח החל מחודש שלאחר פטירתו ועד תום תקופת הביטוח. ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כריידר.

למי מתאימה הפוליסה ?

מגן (ריסק) 5

יטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים, המצורף לפוליסת היסוד או כפוליסה עצמאית. סכום הפרמיה מתעדכן מידי 5 שנים באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי- המוקדם מבין השניים.

למי מתאימה הפוליסה ?

מגן (ריסק) 1

ביטוח לכיסוי מקרה מוות בלבד (ללא מרכיב חסכון), בשיעורי פרמיה אטרקטיביים. סכום הפרמיה מתעדכן מידי שנה באופן אוטומטי וזאת עד גיל 70 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי - המוקדם מבין השניים. הביטוח ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כנוסף (ריידר).

למי מתאימה הפוליסה ?

ניבית

תכנית ביטוח לכיסוי הוצאות טיפולי השיניים. ניבית תבטיח לכל בני המשפחה קבלת טיפולים שוטפים באופן מיידי, ברמה רפואית-מקצועית גבוהה על-ידי מיטב רופאי השיניים בישראל. למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה לכל בני המשפחה ללא הגבלת גיל.

מה כוללת הפוליסה.?

סטטוס כמו גדולים

חבילה חדשנית ואיכותית, המשלבת ביטוח בריאות רחב ומרכיב חסכון עבור ילדך לכל מטרה.

למי מתאימה הפוליסה ?

החבילה מתאימה להורים לילדים עד גיל 14.

יתרונות הפוליסה :.

חיסכון לילדך, לכל מטרה.

כיסוי למקרה מוות חו"ח, בגובה שתבחר.

ניבית מושלמת

תכנית ביטוח לכיסוי כל הוצאות טיפולי השיניים. ניבית תבטיח לכל בני המשפחה קבלת טיפולים שוטפים באופן מיידי, ברמה רפואית-מקצועית גבוהה על-ידי רופאי שיניים בכירים הקשורים עמנו בהסדר.

למי מתאימה הפוליסה ?

הפוליסה מתאימה לכל בני המשפחה ללא הגבלת גיל.

סטטוס מנהלים

תוכנית חדשנית ואיכותית, המצטיינת בגמישותה המאפשרת לשלב בין חיסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בהתאם לצרכים, להעדפות אישיות, ולשינויים במצב המשפחתי והתעסוקתי, לאורך כל תקופת הביטוח.

למי מתאימה הפוליסה ?

קרן לחיים - אפשרות הרחבה ל"קרן אור טופ

"קרן לחיים" מבטיחה לך סכום כספי חד- פעמי במקרה של גילוי מחלת הסרטן, סכום זה יהווה עבורך מקור מימון נוסף, אשר יסייע בכיסוי הוצאות רפואיות ואחרות, הנגרמות כתוצאה ממחלה. ניתן לבחור בסכומי פיצוי בין 50,000- 500,000 ₪ (הפיצוי המירבי לילד -300,000 ₪).

למי מתאים הכיסוי ?

סטטוס עצמאים

תכנית חדשנית ואיכותית המיועדת להבטיח לך, העצמאי, רווחה ואיכות חיים בגיל הפרישה. מאפשרת לשלב בין חסכון לגיל פרישה, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בהתאם להעדפתך האישית, לאפשרויותיך ולשינויים במצבך המשפחתי והתעסוקתי, לאורך כל תקופת הביטוח.

למי מתאימה הפוליסה ?

איכות חיים טופ - ביטוח מחלות קשות

תכנית המשלבת ביטוח למקרה מוות וכיסוי המעניק לך תשלום חד-פעמי למבוטח בוגר ולילד לצורך מאבק במחלה קשה או אירוע רפואי קשה הכרוכים בהוצאות גבוהות.

מאת: מנורה חברה לביטוח

למי מתאימה הפוליסה ?

עמודים