מידע מקצועי

אי התרת דמי ניהול כהוצאה

אלי דורון, עו"ד - עאסף תאבר, רו"ח (משפטן)

נקודות זיכוי לעובדים זרים - רטרואקטיבית מ-2003

ביום 21.5.2006 פרסמה רשות המסים הודעה, בנוגע
לנקודות הזיכוי אשר יינתנו לעובדים זרים, בעקבות
פרסום כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)
(הוראת שעה), התשס"ו 2006- (להלן - הכללים),
ברשומות. להלן עיקרי ההודעה.

תשלומים למוסדות המס בגין מרץ 2004

 עקב חג הפסח ,דחו שלטונות המס את מועד התשלומים ל-18/4
(למעט מקדמות בטוח לאומי)
נתוני התשלומים יועלו ע"כ לאתר במהלך יום ו' 16/4 ויום א' 18/4 

ועדת הכספים מנעה אישור תקנות המס על הכנסות אישיות

 ח"כים ואנשי מקצוע מתחו ביקורת חריפה על תקנות מס הכנסה, במיוחד בנוגע לסרבול שלהן ונוסחן
צבי לביא 15:34 23/2/04
התנגדות כללית בוועדת הכספים מנעה היום (ב`) את אישור תקנות מס הכנסה להפעלת המיסוי האישי על הכנסות בחו"ל לנישומים שאינם מגישים דו"ח שנתי.

ביהמ"ש: פקיד השומה מנסה להחזיק את החבל בשני הקצוות

מס הכנסה סירב להכיר בהוצאות הדלק של איש הובלות, אך השתמש בהן לחישוב הפדיון של העסק; הנישום פנה לביהמ"ש וזה חייב את פקיד השומה לחשב את המס מחדש

שמואל דקלו‏

תקנות מס הכנסה

קרדיט:  שר האוצר   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
לתקנות מס הכנסה

טיפים למעסיקים עובדים לקראת החגים

ימי החג הראשון והשביעי של פסח הינם ימי שבתון. ימים אלה אינם יורדים ממכסת ימי החופש של העובד, אם הוא מועסק במשרה חודשית. עובד על בסיס יומי או לפי שעות , זכאי לתשלום עבור ימי החג רק אם הינו מועסק יותר משלושה חודשים רצופים ולא נעדר סמוך לחג. עובד העובד בימי החג זכאי לתוספת של 50% על השכר הרגיל.

עמודים