מידע מקצועי

מחסור באמצעים אינו יכול להצדיק חיוב בהפקדת ערובה

 "מחסור באמצעים אינו יכול להצדיק חיוב בהפקדת ערובה, שכן הדבר עלול לחסום עני מלבוא בשערי ביהמ"ש"

נעצרו בחשד שמכרו תלושי שכר ותעודות רפואיות מזוייפים

 רופאים ורואי חשבון נעצרו בחשד שמכרו תלושי שכר ותעודות רפואיות מזוייפים
בנוסף נעצרו מתווכים שהפיצו את התלושים, בעיקר בקרב מובטלים ונוטלי משכנתאות
נועם שרביט‏ 31/10/2006

בקשה של מעביד לבוא בלבוש הולם אינה בגדר הטרדה מיני

ביה"ד לעבודה דחה תביעתה של עובדת בחברה הממשלתית לפיתוח חוף אילת, שטענה להטרדה ואפליה
הדס מגן 11:40 11/3/04

"בקשה של מעביד מעובדת שלא להתייצב במקום העבודה בכפכפים, חולצת בטן ומכנסיים נמוכות, איננה בגדר הטרדה מינית", כך קבע שופט בית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע, משה טוינה.

זכויות אם עובדת

חוק שוויון הזדמנויות

הנחיות לקראת סוף שנת 2007

חלק א': מסמכים ופעולות שיש לבצע לקראת ולאחר
31/12/2007 לצורך עריכת והגשת הדו"ח השנתי
האישי שלך.

חלק ב': מידע כללי לגבי הוצאות מסוימות המותרות בניכוי עפ"י
כללים וסכומים מוגבלים.

חוברת הנחיות לסוף שנת 2014

חוברת הנחיות לסוף שנת המס 2014.

שנתיים !! מאסר למנהל שהורשע בעבירות מס

 עונש כבד של שנתיים מאסר בפועל הוטל על שמואל רוזנברג מנהריה ,מנהל חברה שלא העביר בזמן לשלטונות מס הכנסה את המס שנוכה ממשכורות העובדים בחברה.

בית המשפט העליון בעניין מיסוי אופציות לעובדים

בית המשפט העליון קיבל היום את ערעור המדינה והפך על פיו את פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בתל- אביב, מגן אלטוביה, בעניין מיסוי אופציות לעובדים.

הוספת יישובים לרשימת היישובים הזכאים להקלה במס

בקובץ תקנות 6615 מ- 19.9.2007 פורסם צו מכוח סעיף 1 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב
המערבי (הוראת שעה) התשס"ז 2007- (להלן: חוק יישובי עוטף עזה), ובו קבע שר האוצר,
באישור ועדת הכספים של הכנסת, יישובים נוספים הזכאים להקלה במס על פי חוק זה.

תשלום מע"מ על בסיס מזומן לעוסקים בענפי השירותים

 ועדת הכספים של הכנסת אישרה תשלום מע"מ על בסיס מזומן לעוסקים בענפי השירותים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15 מיליון ₪

עמודים