מידע מקצועי

עבודה בזמן חופשת לידה אינה שוללת זכאות לדמי לידה

 האם הזכאות לדמי לידה נשללת אוטומטית עקב עבודתו של המבוטח בזמן חופשת הלידה?!
לשאלה זו נדרש לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בנצרת בבל 2090/02 אבי חנניה נ' המוסד לביטוח לאומי.

שילמת בטעות? תוכיח

פסק הדין של הנשיא אורי גורן מרחיב את הזכות של טענה בעל פה נגד הסכמה בכתב, וזאת על בסיס עקרון תום הלב
עו"ד מוטי בניאן

קרדיט:  גלובס 14/9/04 

בוטלה חובה לאימות חתימה ע"י עורך דין

אושרו תקנות בחוק החברות בנושא אימות חתימה ע"י רואה חשבון ואישור על חברה לא פעילה לרשם התאגידים

הוראת ביצוע מס' 85/65 - הטיפול בהצהרות הון

מטרת הוראת בצוע זו לרענן הידע של עובדי האגף בהליכים המקצועיים והטכניים של הטפול השומה, בהצהרת ההון.
העובדה כי לאחר סיום קורס המפקחים אין בידי המפקח כלי עזר לעריכת השוואת ההון מתבטאת ברמת הטפול, ואף באה לידי ביטוי בדוחו"ת מבקר המדינה. 

סופית: חובה להגדיר מסגרת אשראי

הצעת החוק לדחיית חוק מסגרת האשראי לא התקבלה על ידי
הכנסת. המשמעות: כל מי שיחרוג מהמסגרת שהוקצתה לו על ידי
הבנק, צפוי לקנסות ולהחזרת צ'קים .

14:34 28/06/06
מאת: אילת אטיאס

קרדיט:  MSN 

הלוואה לבעל שליטה - שאלת החיוב במע"מ

 הלוואה צמודה למדד שנתנה חברה לבעל שליטה הינה עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי החייבת במע"מ. כך נפסק ביום 5.2.2004 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בע"א 7937/99 דיור ופיתוח חברה לבנין בע"מ נ. מנהל מע"מ תל אביב. להלן עיקרי פסק הדין.

קיזוז תשלום שניתן ביתר משכרו של העובד

קיזוז תשלום שניתן ביתר משכרו של העובד יתכן רק בסמוך למועד בו שולם
ע"ע 1260/00 מרקוביץ אברהם נ. אקורד הנדסה בע"מ, ניתן ביום 5.8.2002.

קרדיט:  הילה פורת ,עו"ד  hila@hilaporat.co.il

אכיפת חוקי העבודה

 הטיפול בתחום אכיפת חוקים אלה וחוקי עבודה אחרים הוא תחת אחריותו של האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה. במקרה של הפרה של אחד החוקים , ניתן לפנות לאחד הסניפים הבאים:

ירושלים: רח' אברבנאל 4 טלפון 02-5372845, פקס: 02-5670728

תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה

תיקון סעיף 9א לפקודה וחוק גיל פרישה 

במסגרת חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן - חוק גיל פרישה) וחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004, תוקנה פקודת מס הכנסה בשני תיקונים עקיפים (תיקונים 135 ו- 136לפקודה, בהתאמה).

לחיי הדירה שבדרך: סקירת שוק המשכנתאות

 הריביות על הלוואות משכנתא נמצאות כיום בשפל: למי שעומד בפני רכישת דירה כדאי להקדים לקיחת המשכנתא, וגם למי שכבר לקח משכנתא בריבית גבוהה יותר כדאי לבדוק אפשרות להחליף אותה במשכנתא זולה יותר. מה צריך לבדוק לפני לקיחת המשכנתא ואיך משווים בין המסלולים השונים שמציעים הבנקים
דורית בר

עמודים