מידע מקצועי

בנק לאומי תבע לקבל מלקוח 287 אלף שקל - אך חויב לשל

זאת בגלל ניהול לא תקין של חשבון הלקוח בהעמדת אשראי לרכישת קרנות נאמנות
בנק לאומי חויב לפני שבוע לשלם לחברת סופר צ' יפס 336 אלף שקל, לאחר שבית משפט השלום
בראשון לציון דחה את תביעת הבנק נגד הלקוח וקיבל את התביעה שכנגד, ברובה הגדול.

הרשות לאיסור הלבנת הון - מצגת

מצגת- מידע על הרשות והמאמץ הבינלאומי בהלבנת הון 

קרדיט:  הרשות לאיסור הלבנת הון   

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
למצגת

מס הכנסה מבטל פטורים לנישומים בעייתיים

 אגפי המיסים בראשות איתן רוב, עומדים לבטל, בימים הקרובים, את הפטורים מניכוי מס במקור לנישומים ועוסקים בעיתיים. לדברי רוב, המהלך מתבצע כחלק מהפעילות להגברת הצייתנות לחוקי המס וזו הפעם הראשונה בה נערכת בדיקה משולבת לגבי ליקויים במ"ה ומע"מ והיא חלק מהפעולות המשולבות בעקבות איחוד אגפי המסים.

פסק דין: בנק לאומי תבע לקבל מלקוח 287 אלף שקל - אך

זאת בגלל ניהול לא תקין של חשבון הלקוח בהעמדת אשראי לרכישת קרנות נאמנות

בנק לאומי חויב לפני שבוע לשלם לחברת סופר צ'יפס 336 אלף שקל, לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון דחה את תביעת הבנק נגד הלקוח וקיבל את התביעה שכנגד, ברובה הגדול.

קרדיט:  גלובס 5/2/04 

העלמות מס (60%) באשקלון וחדרה

 ב 60%- מהעסקים באזור אשקלון וב - 26.1% מהביקורות, שנערכו באזור בחדרה, נמצאו ליקויים מהותיים בניהול ספרים ואי רישום תקבולים .

קרדיט:  רשות המסים בישראל 

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

חתימת עובד על כתב ויתור בעת עזיבתו ...

ביה"ד: חתימת עובד על כתב ויתור בעת עזיבתו, אינה מאיינת הזכות לקבלת פרמיה

ביה"ד חייב את מליבו לשלם 7,500 שקל, וקבע כי גם הסכמה לא יכולה להיות ויתור על זכות שהוקנתה בחוק מגן

קרדיט:  גלובס 27/10/04 
 

זכאות לפיצויי פיטורים

עובד זכאי לפיצויי פיטורים כאשר מתקיימים התנאים הבאים

דע את זכויותיך 2006

מי חייב להגיש דו"ח על הכנסה

הגשת הדו"חות ותשלום המס

מסמכים וניספחים שיש לצרף לדו"ח

הסברים למילוי טופס ‎1301 ונספחיו (דין וחשבון של יחיד)

תמצית חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),התשמ"ה-‎1985

פטורים, ניכויים ,נקודות זיכוי וזיכויים מהמס בשנת המס ‎2006

הכיבוד באדיבות מס הכנסה

כללי התרת הניכוי ,המותר והאסור

קרדיט:  ידיעות אחרונות 18/1/04 

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

עמודים