מידע מקצועי

החל ב - 1 ביולי 2006 יפחת שיעור המע"מ ל 15.5%

 
על פי צו החתום בידי שר האוצר, יופחת שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5% . החל מיום 01.07.06
ככלל, חיוב במס בשיעור של 15.5% יחול על כל עסקה, שמועד החיוב במס. בגינה יחול החל מה- 01.07.06

תזכורת הכנות לדו"ח השנתי לשנת 2015

תזכורת הכנות לדו"ח השנתי לשנת 2015

איך לשלם פחות מסים על הכנסה משכר דירה?

 מי שמשכיר דירה בארץ או בחו"ל יכול לבחור בין כמה מסלולים לתשלום מס על ההכנסות משכר דירה. אילו מסלולים קיימים וכיצד ניתן לבחור ביניהם
עופר פטרסבורג

קרדיט:  ידיעות אחרונות 29/2/04 

לחץ כאן לפתיחת הקובץ

ד"נ רובינשטיין: מתי מותר לרכוש "חברה בהפסדים

 בית המשפט העליון בדרך אגב קבע כי לא כל רכישת חברה בהפסדים, בנסיבות בהן מאחורי עסקה זו מטרה להפחית את המס – הינה "עסקה מלאכותית". משמעות הדבר: פקיד השומה מוסמך להתיר את קיזוז הפסדי החברה הנרכשת. מתי?

בית המשפט מסייג את פסילת הרכישה מקום בו מתקיימות הדרישות החלופיות הבאות:

פטור מהגשת דו"ח הכנסות ריבית וני"ע ב-2003

לפי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון), התשס"ד-2004 שאושרו לפני כשבוע בועדת הכספים של הכנסת, יחידים תושבי ישראל, אשר להם הכנסות ניכרות מריבית ו/או מני"ע בשנת 2003 לא יחוייבו בשל אלה בלבד בהגשת דו"ח (הפטור לא חל על מי שאינו פטור מדיווח בשל סיבה אחרת).

רונן ארויו, איתי הוכברג

עדכון שכר המינימום החל מיוני 2006

 עכשיו זה סופי: החוק נתקבל בכנסת
בהתאם לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) התשס"ו – 2006 שאושר בכנסת ביום 19/6/06, עודכן שכר המינימום החל במשכורת חודש יוני והוא יעמוד על סך 3,585.18 ₪ לחודש עבודה מלא לעובד חודשי ו- 19.28 ₪ לשעה לעובד בשכר שעה.

מבזק אוגוסט 2017

מבזק אוגוסט 2017

מיסוי רווחי השקעות בחו"ל של יחידים תושבי ישראל

 מיסוי רווחי השקעות בחו"ל של יחידים תושבי ישראל - קובץ מאתר מס הכנסה

לחץ על הקישורים לפתיחה: 
מיסוי רווחי השקעות בחו"ל של יחידים תושבי ישראל

הנחיות בעניין יישום הפחתת מס ערך מוסף ל-16%

בתאריך 30/12/09 אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע- 2009 אשר משמעותו הקטנת שיעור מס הערך המוסף המוטל על עסקאות אשר מועד החיוב לגביהן הינו החל מהתאריך 1/01/2010.

עמודים