שאלות ותשובות

אם קיבלתי במהלך השנה מתנה כספית גדולה מסבא שלי, איזה מסמכים אני צריך להכין?

רצוי שיהיה מסמך בנקאי על העברה מחשבון לחשבון או על הפקדה לחשבונך של המחאה
מחשבונו
הרשעים ,נוהגים לפעמים לבדוק בחשבון המעביר מספר חודשים קודם או אחרי ההעברה כדי לתפוס את
מי שהעביר ע"מ לקבל חזרה ,העברה סיבובית - אף שלדעתי זה לא ממש חוקי

רציתי לדעת האם מגיע החזר מס לאמי (אלמנה) בת 65

בדר"כ החזר המס בגין גיל מבוצע ע"י הבנק. אם לא נעשה ע"י הבנק ו/או אם מגיעים החזרי מס מסיבות אחרות כגון מיעוט הכנסות ועוד, ניתן לתבוע החזרי מס עד 6 שנים רטרואקטיבית.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

בעלי עובד מזה כ- 11 חודשים במקום עבודה חדש

על המעסיק חלה חובה להודיע לעובד את תנאי עבודתו ,עם קבלתו לעבודה ובהסכם העבודה לפרט את כל תנאי עבודתו כולל פירוט של רכיבי השכר שישולמו וכו..

לגבי שאלותייך :

האם לבטל את הפוליסה הישנה ??

אל תבטל ,אני רוצה לקנות
המשיב: מנחם   

השאלה שלי לזכאות דמי האבטלה שקיבלתי (100 ימים)

1. התפטרות ממקום עבודה בתוך 14 יום מתחילת העבודה,
מסיבה לא מוצדקת, מהווה סירוב וככזה, יופחתו 30 ימים
ממנין הזכאות של העובד ויתחיל/ימשיך
לקבל דמי אבטלה רק אחרי 90 יום מההתפטרות.
2. התפטרות כנ"ל לאחר 14 ימים מתחילת העבודה איננה

דמי מנוי רכשתי מנוי שנתי לעיתון - לתשלום חודשי של 80 ש"ח.

על עיסקה של מכירת דמי מנוי, יחול מע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום.
לפיכך, על כל סכום ששולם לפני ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 18%. על כל סכום שישולם לאחר ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 17%.
המשיב: אגף מע"מ  

האם "מענק שחיקה" המקבלים היום עובדי ההוראה עבור שחיקת שכרם ב1999-2001 , חייב המס הכנסה למרות שזה מוגדר כמענק שחיקה?

השואל: יוסי  lichtmany@012.net.il
ההכנסות הפטורות ממס מפורטות בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה. מאחר ש"מענק שחיקה" אינו כלול בסעיף זו, הנו חייב במס ככל הכנסה אחרת.

האם מותר לפטר עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה ?

החוק איננו מגביל פיטורי עובד בתקופה שנעדר מהעבודה עקב מחלה או תאונת עבודה אך העובד יהיה זכאי לכל הזכויות הנובעות מפיטוריו כגון דמי הודעה מוקדמת ,פיצויי פיטורים וכיוצ"ב
והכל לפי הוותק שלו במקום העבודה.

האים מותר לעובד בשמירה בזמן חופשה ללא תשלום לעבוד בעבודת שמירה בחברה אחרת

סעיף 12 לחוק חופשה שנתית קובע:
עובד לא יעבוד בשכר בימי חופשתו, ואם עבד עבודה סדירה בשכר, איבד את זכותו לדמי-חופשה; ואם כבר שולמו, רשאי המעביד לנכותם משכר העבודה שישולם לעובד, או לגבותם בכל דרך בה גובים חוב אזרחי.

אני עובד במשרה חלקית משתכר כ-1800 נטו לחודש

שיעור נכות המזכה בקצבה מחייב עמידה ב-1 מ-2 פרמטרים נוספים:
א. צימצום כושר העבודה וההשתכרות, עקב הנכות, בשיעור 50% לפחות.
ב. אבדן כושר ההשתכרות כתוצאה מהנכות וההשתכרות עקב
כך נמוכה מ-25% מהשכר הממוצע. (כיום כ-7,600*25%=>
1,900 ש"ח)

עמודים