שאלות ותשובות

פוטרתי והפכתי לעצמאי.

מבחינת גיל הזכאות לתבוע דמי אבטלה , אם היום אתה בן 65, ניתן לבקש דמי אבטלה עד גיל 67 .
אם פוטרת מעבודתך לאחרונה , ניתן לתבוע דמי אבטלה ( בהנחה שצברת כשכיר 360 ימי עבודה מתוך 540 ,שקדמו תקופת האבטלה )

מה הם הקודים הנהוגים במס הכנסה בפסילת ספרים ומה משמעות כל קוד

השואל: פלוני  razir@bezeqint.net
קוד 1 - אין ניהול ספרים כלל
קוד 2 - קוד זמני על ליקוי מהותי ,יתכן שיביא בעתיד לפסילה
קוד 5 - ליקוי מהותי ,סבירות גבוהה לפסילה
קוד 6 - אין קופה רושמת (למי שחייב)

שלום, אני משתכרת בסביבות 12,000 ש"ח.

השואל: קרן  keren200277@walla.com
לענין נקודות זיכוי , אם הילד נולד בתחילת 2009 , אז מגיעה לך עבורו 1/2 נקודת זיכוי בשנה זו
ומשנה הבאה נקודת זיכוי שלמה .עבור הילד היותר גדול עוד נקודת זיכוי.
סה"כ 4.25 נ"ז.

אני עובדת אצל קבלן משנה בחברת סובארו מזה 3 חודשים

1. להלן קישור לטבלת זכויות עובדים (ימי חופשה, הבראה,
מחלה). לחץ כאן
2. עלייך לבדוק עם חל על המעסיק/עסקו הסכם ענ]פי או צו
הרחבה ספציפי שכן אז הוא גובר על החוק הכללי.
האם מנוסח שאלתך לא מובן מהו הענף המדויק. האם מכירת
מכוניות, חלפים או מוסך.

אני אשה לא עובדת כיום. בעבר עבדתי בעבודות שונות ושילמתי במצטבר כ-139 חודשים לבטוח לאומי.

לצורך בחינת עמידתך בתקופת האכשרה הנדרשת עפ"י חוק הבטוח הלאומי ותשובות מדוייקות לשאלותייך נדרשים פרטים נוספים:
תאריכי הלידה שלך ושל בעלך, תאריך העלייה אם אינך ילידת הארץ, פירוט השנים שבהם צברת את 139 חודשי הביטוח.
א. בעבר ניתן היה לבצע תשלומי "התנדבות" אך אפשרות זו

שלום רב, כיום אני שכיר שמשתכר כ 17,500 ש"ח ברוט לחודש

1. בטרם תתחיל את עיסוקך ה"עצמאי" עליך להרשם כעוסק
במשרד מע"מ, כעצמאי במשרד פקיד השומה וכעובד עצמאי
במוסד לבטוח לאומי (כל זאת בנוסף להיותך שכיר)
לאחר רישומוך, יורו לך המשרדים השונים על הדיווחים הנדרשים
ודרכיהם.

אני מעסיק עובדת שעברה להתגורר בישוב מרוחק

עפ"י החוק המעביד מחויב בתשלום דמי הנסיעה עד לתקרה (21.14 כיום, ש"ח ליום)
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

קרוב משפחתי נסע בגיל חמישים לארצות הברית

זכאי לקצבת זקנה ,רק "תושב ישראל" שעמד בתנאי תקופת האכשרה כפי שנקבע בחוק.
אם קרוב משפחתך איננו תושב הארץ ,לא יהיה זכאי לקצבה אף אם השלים את תקופת האכשרה.
במידה ושב להיות תושב הארץ ,עליו להשלים תקופת אכשרה מיוחדת האומרת:

שלום אני מעוניין לקנות מכונת צמר גפן מתוק ולמכור...

השואל: דוד  biostep2000@yahoo.com
חוקי מס הכנסה ומע"מ מחייבים להירשם ,אף אם הפעילות בהקף נמוך. חובה ע"כ להירשם במע"מ כעוסק (פטור ,במקרה שלך) בטרם התחלת פעילות עיסקית ולהודיע לפקיד השומה מייד עם תחילת הפעילות.

אמא שלי יצאה לפנסיה מוקדמת של משרד החינוך עקב בעיות רפואיות.והתחילה עבוד בחצי משרה בעבודה שמתאימה למגבלות שלה .

כל עוד לא הגיעה לגיל פרישה עפ"י חוק בטוח לאומי (67), היא מבוטחת בבטוח אבטלה ולפיכך גם זכאית לדמי אבטלה.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים