שאלות ותשובות

לאחר שמילאתי ודאגתי לכל הטפסים על מנת שאוכל לקבל החזר מס, באיזה אופן מס הכנסה מחזיר לי את הסכום הנדרש?

החזר המס יועבר לחשבון הבנק שאת פרטיו תצייני ע"ג הטופס שבאמצעותו את תובעת החזר ובמקום המיועד לכך.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

אני רווקה בת 31 . עובדת לפי שעות שנתיים בחנות ועד עכשיו הממוצע שלי לא עבר את ה5000 שח לחודש.

השואל: דגנית  dganit17@gmail.com
מס ההכנסה מחושב על הכנסה שנתית.
מעבידים נוהגים לערוך תיאום מס בין חודשי השנה ולפיכך, כל עוד הכנסתך החודשית הממוצעת לא תעלה בשנת 2009 על 5,080 ש"ח, אין לנכות מס משכרך.

כאשר העסק מצוי בקשיים, האם ניתן:

צימצום עבודה של העובדים
מעבר למתן חופשה בתשלום ,
ניתן להגיע להסכם עם העובדים בדבר
שינוי בהיקף המשרה - גם אם זה לתקופה מסוימת ולאחר מכן , לשוב להיקף המשרה הרגיל
אך זה צריך להיעשות בהסכמת העובד .
כל מקרה אחר יהווה הרעה בתנאי עבודה , והעובד יהיה זכאי לפיצויים.

כידוע נכה בנכות כללית יכול להשתכר עד 25% מהשכר הממוצע במשק בלי שקיצבת הנכות שלו תיפגע,

קצבת הנכות הכללית משולמת בשילוב של 2 פרמטרים ב-2 המצבים הבאים:
1. % נכות רפואית מינימלי כקבוע בחוק + צימצום עבודה והכנסות
כתוצאה מהנכות בשיעור של 50% לפחות.
2. % נכות רפואית מינימלי כקבוע בחוק + צימצום עבודה והכנסות
כתוצאה מהנכות בשיעור של עד 25% מהשכר הממוצע במשק.

האם נישום יכול לקבל צילום כל המסמכים בתיק שלו במס הכנסה...

השואל: ראזי  razir@bezeqint.net
סעיף 231 לפקודת מס הכנסה מחייב את פקיד השומה בשמירת סודיות בעניין דו"חות ומסמכי נישום אך מתיר גילוי פרטים כנ"ל לבן זוגו של הנישום ומכך משתמע שגילוי הפרטים לנישום עצמו מותר,על אחת כמה וכמה .

שלום, 1.שמעתי מהרבה אנשים שאפשר להסתיר ולא לציין בטופס 101...

מסירת פרטים כוזבים בטופס 101 מהווה עבירה פלילית. לענין הסיכויים "להתפס" הרי שלגבי מי שנתפס, זה 100%.
תיאום מס יכול להעשות במשרדי מס הכנסה. מדובר בתהליך פשוט שאינו כרוך בתשלום ומסתיים בדר"כ בו ביום.
ניתן להמנע מלהגיע למשרדי השומה ותחת זאת להסתייע בשירותי משרדנו.

פוטרתי מעבודתי לאחר 7 שנים

סעיף 8(א) חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 מחייב את המעביד לתת לעובד עם סיום העבודה , אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.

מתי עושים תיאום ביטוח לאומי ?

תיאום בטוח לאומי נעשה:
1. כשלעובד ישנן הכנסות ממשכורת ממעבידים שונים ,התיאום נעשה
ע"י המעבידים.
2. כשעובד שכיר הנו בעל הכנסה כעצמאי. במקרה כזה התיאום נעשה
ע"י המוסד לב"ל בעת קביעת מקדמותיו כעצמאי או לעיתים
בדיעבד בעת חישוב הפרשי שומה בגין שנים קודמות.

מה זה "קופת פיצויים" ?

קופת פיצויים ,היא סוג של קופת גמל שמשמשת לתיכנוני מס וחסכון במס למעסיקים ריווחיים .
כספים המופקדים לקופה זו עפ"י תנאי החוק מוכרים כהוצאה עיסקית ומאפשרים למעסיק תמרון ושליטה בהחזרי המס שיגיעו לו עקב תשלום עתידי של פיצויי פיטורים לעובדיו .

שלום האם המעביד העיקרי שלי יכול לדעת דרך מס הכנסה (למשל)

לא !! אך ברשות המסים המידע קיים ויתכן שבמהלך בקורת ניכויים אצל אחד מהמעסיקים , המידע יזלוג למעבידך.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים