שאלות ותשובות

איך אפשר לבצע תיאום דמי ביטוח בדרך הקלה והקצרה ביותר?

יש לפנות למחלקת השכירים מוסד לבטוח לאומי ,אישית או בכתב ,שבאזור מגורייך עם תלוש שכר ממקום העבודה העיקרי .
כדאי לערוך תאום לצורך ניצול הטבה של מדרגה מופחתת
אך למי שהכנסותיו בחודש כלשהו מהמקורות השונים גבוהים מהתקרה החייבת בדמי ב"ל ,מומלץ לערוך תאום
ביחס לאותם חודשים .

שלום אני מורה שעובדת בחודש החופשה

עובד בחופשה ללא תשלום, חייב בדמי ב"ל אף אם אינו עובד. ב-2 החודשים הראשונים האחראי לתשלום ב"ל הוא המעביד ולאחר מכן העובד. (המעביד רשאי לנכות את את את דמי הב"ל מהעובד מתשלומים שיגיעו לו)
אשה הנשואה, לתושב הארץ, בחל"ת רשאית לשלם אך איננה חייבת בתשלום דמי ב"ל.

כאשר יש תקבול בדולרים האם עלי לרשום את הסכום בשקלים או בדולרים בחשבונית המס שאני רושם?

חשבונית המס תרשם בעברית ובש"ח.
בגוף החשבונית/קבלה תרשם עובדת קבלת המט"ח וכמותו. סכום החשבונית שירשם כאמור בש"ח, יסתכם במכפלת סכום המט"ח בשערו הידוע בעת קבלתו.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום, אני עובדת במפעל בצפון הארץ ורציתי לברר כמה אני אמורה לשלם למס הכנסה

השואל: גאולה  ddcmusic@gmail.com
כתושבת נהריה הנך זכאית להנחה במס בשיעור 13% עד תקרת הכנסה ש"ח 17,090 לחודש.
לפיכך ואם את אם ל-3 ילדים שבשנת 2008 עדיין לא מלאו להם 18 שנים, אינך מגיעה כלל לחבות מס.

האם ידוע לך זכויות עובד לגבי תשלום ימי חג כאשר העובד עובדבמקום העבודה פחות מ- 3 חודשים?

לגבי עובד במשכורת
זכאי לשכר עבודה גם עבור ימי החג החלים באותו חודש, מאחר ששכרו משתלם על בסיס קבוע, ללא תלות במספר ימי העבודה בחודש
לגבי עובד בשכר (ששכרו הוא פונקציה של שעות ,ימים וכיוצ"ב

התחלתי לעבוד ב2/8/09 במשכורת גלובלית של 5000 ש"ח נטו לחודש

לעובד חדש מגיע תשלום עבור ימי חג , רק אחרי 3 חודשי עבודה ,
כך שהמעסיק רשאי לא לשלם את ימי החג שהיו בספטמבר והיו 2 ימים ( ראש השנה ויום כיפור )

שלום, אמי נמצאת כעת בחופש מחלה מזה כ- 3 חודשים עקב תאונת עבודה

עובד שאינו כשיר לעבודה עקב תאונת עבודה (שאושרה ע"י המוסד לבטוח לאומי) זכאי לדמי פגיעה בעבודה מהמוסד לבטוח לאומי למשך 91 יום ומתומם זכאי העובד . בגין אי כושר עבודה, מלא או חלקי, לקצבת נכות מעבודה.
במקרה של אי כושר עבודה כתוצאה מפגיעה בעבודה, אין רלוונטיות לימי המחלה הצבורים של העובד.

דמי מנוי רכשתי מנוי שנתי לעיתון - לתשלום חודשי של 80 ש"ח.

על עיסקה של מכירת דמי מנוי, יחול מע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום.
לפיכך, על כל סכום ששולם לפני ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 18%. על כל סכום שישולם לאחר ה- 1.3.04 יחול מע"מ בשיעור של 17%.
המשיב: אגף מע"מ  

עמודים