שאלות ותשובות

פוטרתי והפכתי לעצמאי.

מבחינת גיל הזכאות לתבוע דמי אבטלה , אם היום אתה בן 65, ניתן לבקש דמי אבטלה עד גיל 67 .
אם פוטרת מעבודתך לאחרונה , ניתן לתבוע דמי אבטלה ( בהנחה שצברת כשכיר 360 ימי עבודה מתוך 540 ,שקדמו תקופת האבטלה )

עובד בן 72 ביקש להפסיק לעבוד לאחר 14 שנות עבודה

1. עפ"י סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, רואים בהתפטרות עובד
מחמת מצב בריאותי לקוי (עפ"י אישור מרופא תעסוקתי)
כפיטורים ולפיכך מזכה את העובד בפיצויי פיטורים.
2. התפטרות עובד שהחל לעבוד לאחר גיל פרישה, לא תזכה
אותו בפיצויים פיטורים אלא אם כן התפטר מחמת מצב בריאותי

שאלתי היא לגבי נושא מס רכישה.

השואל: איתן זיו  zivle@netvision.net.il
במעמדך כפי שתיארת ,אתה נהנה ממס רכישה בשיעור מופחת (0.5%) שניתן לניצול פעמיים בלבד .
לא ניתן לכפל כפל הטבות.
ניתן לברר אם קיבלת הטבות כנ"ל בעבר ,במשרדי מס הכנסה -מיסוי מקרקעין.

שלום, השאלה שלי היא כזו, עבדתי שנתיים בחברת אבטחה

לגבי ניכוי הודעה מוקדמת וקורס מהשכר ,
מעיון בפסקי דין בענין , אין מניעה לנכות מהעובד את עלות הקורס מהשכר , והתייחסות לכך כפי הנראה
הייתה צריכה להיות בהסכם העבודה , שחתמת עם מעסיקך ,עם קבלתך לעבודה.

רציתי לדעת האם מגיע החזר מס לאמי (אלמנה) בת 65

בדר"כ החזר המס בגין גיל מבוצע ע"י הבנק. אם לא נעשה ע"י הבנק ו/או אם מגיעים החזרי מס מסיבות אחרות כגון מיעוט הכנסות ועוד, ניתן לתבוע החזרי מס עד 6 שנים רטרואקטיבית.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

אני מעסיק עוזרת שבקשה שאשלם ביטוח לאומי עבורה בעילום שם,

בעבר ניתן היה לדווח על עובד/ת במשק בית בעילום שם. כיום, לא ניתן וחובה לדווח על מלוא פרטי העובד/ת.
עפ"י החוק, מי שמעסיק עובדים כאמור ואינו מדווח עליהם ו/או משלם את דמי הבטוח הלאומי המגיעים, חשוף לתביעת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין גמלאות ששילם או עתיד לשלם לעובד/ת.

בעלי עובד מזה כ- 11 חודשים במקום עבודה חדש

על המעסיק חלה חובה להודיע לעובד את תנאי עבודתו ,עם קבלתו לעבודה ובהסכם העבודה לפרט את כל תנאי עבודתו כולל פירוט של רכיבי השכר שישולמו וכו..

לגבי שאלותייך :

שלום האם תביעת ביטוח על רכב מסחרי שנגנב מצריכה קיזוז מע"מ מצד חברת הביטוח ?

השואל: דותן כהן  dotcom1@bezeqint.net
הקשר בין המבוטח למבטח (חברת הביטוח) הנו קשר חוזי וע"כ, עליך לעיין בפוליסת הביטוח שלך שהיא בעצם אותו חוזה.
הפוליסה תתאר את התחייבות חב' הביטוח גם בהבט המע"מ.

עמודים