שאלות ותשובות

אני אדם פרטי-אשר רכש מגרש

השואל: טלי  ELNISIM@ZAHAV.NET.IL
ניתן לקבל החזר של מע"מ (מס תשומות) רק אם הוצאה לצורך עסקה החייבת במע"מ כלומר, רכישה למטרה עסקית.
תנאי נוסף הוא שהרוכש רשום במע"מ כעוסק מורשה.

שלום, הכנסתי החודשית היא 7500 ברוטו

השואל: עמיחי  AMIHI12@HOTMAIL.COM
אכן, עליך להרשם במוסדות המס, מע"מ , מס הכנסה והמוסד לבטוח לאומי.
בהנחה שהכנסותיך כעצמאי יהיו בסדר גודל של עד 65,000 ש"ח בשנה, תוכל להרשם כעוסק פטור ממע"מ.

האם מותר לקזז לעובד (בשכר חודשי) משעות נוספות לטובת השלמת המכסה החודשית (100%)במידה והחסיר?

יש לחשב שעות נוספות לשעות שמעבר ל-8 שעות ביום לגבי מי שעובד 6 ימים בשבוע ומעבר ל-9 שעות למי שעובד 5 ימים בשבוע.
שעות נוספות כאמור יחושבו לפי 125% לשעתיים הראשונות ו-150% מעבר להם.

פוטרתי מעבודתי לאחר 7 שנים

סעיף 8(א) חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 מחייב את המעביד לתת לעובד עם סיום העבודה , אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.

מתי עושים תיאום ביטוח לאומי ?

תיאום בטוח לאומי נעשה:
1. כשלעובד ישנן הכנסות ממשכורת ממעבידים שונים ,התיאום נעשה
ע"י המעבידים.
2. כשעובד שכיר הנו בעל הכנסה כעצמאי. במקרה כזה התיאום נעשה
ע"י המוסד לב"ל בעת קביעת מקדמותיו כעצמאי או לעיתים
בדיעבד בעת חישוב הפרשי שומה בגין שנים קודמות.

רכישת רכב הזמנתי רכב ושילמתי לסוכן את מלוא סכום הרכישה בסך 100,000 ש"ח...

שיעור המס אשר יחול על מלוא מחיר העיסקה הוא 17% (לפי מועד המסירה).
המשיב: אגף מע"מ  

פוטרתי מעבודתי לפני כ-4 חודשים ואני מובטל.

משיכה מקרן ההשתלמות יכולה להעשות לאחר 3 שנים ולפני תום 6 רק למטרת השתלמות. לאחר 6 שנים ניתן למשוך מהקרן לכל מטרה.
תקנות מס הכנסה מאפשרות במקרים חריגים , משיכה מוקדמת מסיבות בריאותיות או כלכליות.

(***)כמה שעות יש לעבוד בערב יום העצמאות ?

עפ"י סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה ,לא יעלה יום העבודה בערב חג על 7 שעות במקום שנהוג לעבוד בו 6 ימים בשבוע או על 8 שעות במקום עבודה שנהוג בו לעבוד 9 שעות ביום ,5 ימים בשבוע.

עמודים