שאלות ותשובות

אני רוצה להעסיק מטפלת ולשלם לה בטוח לאומי.

בעבר אכן היה הסדר שלפיו ניתן לשלם בטוח לאומי ללא ייחוס לעובד ספציפי. כיום חובה לציין את פרטי העובד (שם ומס' ת"ז) וללא אלו לא ניתן לדווח ו/או לשלם את דמי הבטוח הלאומי המגיעים בגין שכרו.

לאחר שמילאתי ודאגתי לכל הטפסים על מנת שאוכל לקבל החזר מס, באיזה אופן מס הכנסה מחזיר לי את הסכום הנדרש?

החזר המס יועבר לחשבון הבנק שאת פרטיו תצייני ע"ג הטופס שבאמצעותו את תובעת החזר ובמקום המיועד לכך.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

אני רווקה בת 31 . עובדת לפי שעות שנתיים בחנות ועד עכשיו הממוצע שלי לא עבר את ה5000 שח לחודש.

השואל: דגנית  dganit17@gmail.com
מס ההכנסה מחושב על הכנסה שנתית.
מעבידים נוהגים לערוך תיאום מס בין חודשי השנה ולפיכך, כל עוד הכנסתך החודשית הממוצעת לא תעלה בשנת 2009 על 5,080 ש"ח, אין לנכות מס משכרך.

כאשר העסק מצוי בקשיים, האם ניתן:

צימצום עבודה של העובדים
מעבר למתן חופשה בתשלום ,
ניתן להגיע להסכם עם העובדים בדבר
שינוי בהיקף המשרה - גם אם זה לתקופה מסוימת ולאחר מכן , לשוב להיקף המשרה הרגיל
אך זה צריך להיעשות בהסכמת העובד .
כל מקרה אחר יהווה הרעה בתנאי עבודה , והעובד יהיה זכאי לפיצויים.

כידוע נכה בנכות כללית יכול להשתכר עד 25% מהשכר הממוצע במשק בלי שקיצבת הנכות שלו תיפגע,

קצבת הנכות הכללית משולמת בשילוב של 2 פרמטרים ב-2 המצבים הבאים:
1. % נכות רפואית מינימלי כקבוע בחוק + צימצום עבודה והכנסות
כתוצאה מהנכות בשיעור של 50% לפחות.
2. % נכות רפואית מינימלי כקבוע בחוק + צימצום עבודה והכנסות
כתוצאה מהנכות בשיעור של עד 25% מהשכר הממוצע במשק.

אני שכיר,בנוסף אני מעוניין להשכיר מבנה לעירייה....

ביחס למע"מ אכן סעיף 20 לחוק מאפשר העברת חובת תשלום המס לשוכר אלא שזה ניתן לביצוע בהסכמת מנהל מע"מ אם השוכר רשום במע"מ כעוסק ולעניינך ,רשות מקומית איננה עוסק וע"כ לא ניתן להימנע מפתיחת תיק במע"מ ולהעביר לרשות המקומית את חובת תשלום המס.

מה משמעות המונח "שומה" ?

השואל: פלוני 
השומה היא תהליך הערכה של גובה הכנסה (רווחים או הפסדים) או של רכוש ובדר"כ נעשית ע"י שלטונות המס או ע"י בעל ההכנסה/רכוש .
שומה עצמית: הערכת ההכנסה ע"י בעל ההכנסה הוא ה"נישום"
שומה לפי מיטב שפיטה: הערכת ההכנסה באופן חד צדדי ע"י
רשות המס.

מה באשר לנקודת זיכוי של אם חד הורית שנישאה בשנית באוקטובר

הזיכוי בגין משפחה חד הורית שניתן עפ"י סעיף 40(ב)(1) לפקודת מס הכנסה, איננו יחסי ועל כן ניתן זיכוי מלא לכל השנה אף למי שהיה חד הורי רק חלק מהשנה.

שלום, הייתי רוצה לדעת - אני בחורה בהריון בשבוע 35

עלייך להמציא למעסיק אישור רפואי המאשר הגבלות בעיסוקים ספציפיים ואז יהיה על המעביד למצוא עבורך עבודה מתאימה אחרת.
המידה שלא תימצא עבודה מתאימה, תחשבי בחופשת מחלה.

אחותי מקבלת הבטחת הכנסה,היא נרשמת ללשכת התעסוקה פעם בשבוע,ב-1/08/07 נסעה לחו"ל וחזרה ב-15/08/07 קרי שבועיים,

את השאלה יש להפנות לפקידי סניף נתניה:

מקבל קצבת הבטחת הכנסה או מקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה היוצא לחו"ל החל מינואר 2003 לא יהיה זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה בעבור התקופה שהוא שוהה בחו"ל בכפוף לכללים האלה:

עמודים