שאלות ותשובות

שאלתי היא לגבי נושא מס רכישה.

השואל: איתן זיו  zivle@netvision.net.il
במעמדך כפי שתיארת ,אתה נהנה ממס רכישה בשיעור מופחת (0.5%) שניתן לניצול פעמיים בלבד .
לא ניתן לכפל כפל הטבות.
ניתן לברר אם קיבלת הטבות כנ"ל בעבר ,במשרדי מס הכנסה -מיסוי מקרקעין.

שלום, אני עובד כרגע בחצי משרה ומרוויח 850-900 שקל לחודש.

השואל: עידן  idan@pineapp.com
עלייך להודיע במקום העבודה הנוסף (בדר"כ המקום שבו אתה משתכר פחות) שזו משרה נוספת ובמקביל להמציא למעסיק במשרה הנוספת אישור תיאום מס מפקיד השומה.

האם חלים יחסי עובד מעביד במקרה ש:

בהחלט לא . אופן עריכת התעוד הנלווה לתשלום אינו מהווה אינדיקציה לקיום יחסי עובד מעביד .

שלום, עבדתי 15 שנה כשכירה באותו מקום עבודה ופוטרתי עקב צימצומים בימים אלה

סעיף 176 לחוק הביטוח הלאומי קובע שמי שזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו הזמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד,ינכו מדמי האבטלה המגיעים לו ליום את ההכנסה הממוצעת היומית מהכנסות אלו.

המשיב: מנחם קירשבלום, יועץ מס   

אני חייבת לברר מהן זכויותיי לקבלת הבטחת הכנסה אן דמי אבטלה בתור בעלת מניות של חברה בע"מ שעדיין רשומה כפעילה

מאז 1/2004 אין בעל שליטה בחברה, מבוטח בבטוח אבטלה ובבטוח עובדים בפש"ר של חברה שבשליטתם ולפיכך, אף אינם זכאים לתגמולים או לקצבה.
אם הנך בעלת מניות אך לא עונה להגדרת בעל שליטה, תהיי בהחלט כן זכאית.

בעל שליטה מוגדר בחוק מס הכנסה כדלקמן:

הנני עובדת בחברת דלתות משכורתי עומדת על סך 4200 ש"ח מה התשלום לביטוח לאומי שעלי לשלם ?

משכר ברוטו בסך 4,200 ש"ח מנוכים 147 ש"ח בטוח לאומי ומס בריאות.
לפי 0.4% ב"ל ו-3.1% מס בריאות.
על שכר שמעל 4,757 ש"ח ינוכו 7% ב"ל ו-5% מס בריאות.
המשיב: שמוליק בן שמעון, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

בחור שעובד כמאבטח בשגרירות ארצות הברית בישראל.

שאלת קיום יחסי עובד מעביד נבחנת עפ"י מבחנים שנקבעו בפסיקות בית הדין לעבודה ולא עפ"י סיכום בין הצדדים.
נראה שמאבטח כפי שתארת, שאין לו עסק של מאבטחים משלו ושכפוף למעסיקו מבחינת מיקום העבודה וכלליה, מקיים את הכללים לקיום יחסי עובד מעביד.

אני שכיר וברצוני בנוסף לפתוח תיק במס הכנסה .

השואל: גוטמן  gueta_al@walla.com
בכרטיס העובד עליך להצהיר על קיום הכנסות אחרות, ממשכורת וממקורות אחרים. לדעתי, אם תדווח למס הכנסה שהנך גם שכיר ומה גובה שכרך, זה יוכל להיות דיווח חליפי נאות לדיווח למעביד.

גיסי עבד בחברת הסעות ונאלץ לעזוב מאחר

בעניין פיצויי פיטורים ,ישנם מצבים שבהם התפטרות של עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו ,יראו לצרכי זכותו לפיצויים כאילו פוטר .אם הנך סבור שאכן גיסך הושפל במידה כזו שלא היה יכול להמשיך לעבוד ,הדרך לפניו סלולה לתבוע ממעבידו לשעבר פיצויי פיטורים.

האם אני יכולה להמיר ימים שנצברו לחופשה בכסף בתלוש המשכורת ( ממשיכה לעבוד )

חוק חופשה שנתית עפ"י מטרתו אינו מתיר המרת ימי חופשה בכסף (פדיון ימי חופשה) אלא לאחר ניתוק יחסי עובד מעביד וביחס ליתרת ימי החופשה שלא נוצלו עד לאותה העת.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים