שאלות ותשובות

מחיר העיסקה - השפעת עליית שיעור המע"מ

א) על השירותים הניתנים בידי עו"ד חל מע"מ על בסיס מזומן,
כלומר, ככל שהתשלום יבוצע לאחר ה- 1.3.04, יחול מע"מ בשיעור
של 17%.
ב) מקום שלא נקבע בין הצדדים אם הסכום כולל מע"מ או לא, נקבע
בפס"ד שניתן בבית המשפט העליון בעניין נתן נגד זגורי, שיש להתייחס

לא מזמן נודע לי כי ישנה תקנה חדשה לפיה אין החזר לרכב שאינו רשום על שם החברה

השואל: זמן בע"מ  zaman3@walla.com
אכן יש הנחיה חדשה מ-10/2007
בגין חובת רישום כלי רכב במרשם משרד הרישוי לשם הכרה בהוצאות הרכב למס הכנסה.

עובדות שלי מחתימות כרטיס עבודה ומקבלות שכר לפי שעה (מכבסה פרטית)

יש לציין כי תנאי העבודה של עובד ,חייבים להיות מעוגנים בהסכם עבודה , בין המעסיק לעובד
המפרט בין היתר את שעות וימי העבודה של העובד.
הסמכות לקבוע את מועדי החופשה , חלה על המעסיק , אך תוך כדי תיאום עם העובד.

עובד התפטר עקב הרעה בתנאי עבודתו .האם זכאי העובד לפיצויי פיטורים ?

חוק פיצויי פיטורים קובע בין השאר : "התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו" ויראו התפטרותו לצורך זכאותו לפיצויים כאילו פוטר .

כוונה להביא לפיטורים ולהשיג פיצויי פיטורים כמניע להפרות משמעת

בדב"ע נו/3-19 דבוש - תכשיטי טוביאס בע"מ ובפסקי דין נוספים נקבע כי רואים בחומרה מיוחדת הפרות משמעת ע"י עובד שמטרתן לאלץ את המעביד לפטרו ולשלם לו פיצויי פיטורים. במקרה שבו עובד מפר משמעת, בכל דרך שהיא, על המעביד להגיב על עבירת המשמעת, רצוי גם בכתב, ולא לעבור לסדר היום.

יצאתי לשרות מילואים וכשהשתחררתי

איסור פיטורים לאחר תום שרות המילואים
תיקון לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949, קובע הארכה של התקופה שבה נאסר לפטר עובד מתום שירות המילואים מ-21 ימים ל-30 ימים. להלן עיקרי התיקון:

כידוע, ניתנת האפשרות לבחור בין קצבת הזיקנה וקצבת נכות מעבודה

אכן בגיל בגיל המזכה בקצבת זקנה יש לבחור בין קצבת זקנה לבין נכות מעבודה אך בכל מקרה אם בחרת מנכות מעבודה, גובהה לא יפחת מגובה קצבת הזקנה שלה אתה זכאי, כך שבעצם אפשר לבחור תמיד בקצבת נכות מעבודה.

אמא שלי עבדה 22 במלון המשכורת שלה היתה 10000 שח

השואל: ישראל  israeldo@bezeqint.net
נכון להיום, פיצויים עד לגובה 10,220 ש"ח לחודש או גובה השכר הרגיל האחרון לפי הנמוך, כפול מספר שנות העבודה, פטור ממס.
אם השכר האחרון אינו מייצג את שכרה האמיתי, ניתן לחשב את הפטור לפי שכר מייצג אחרון.

פוטרתי לאחר 8 שנות עבודה. האם בפדיון חופשה חייב המעביד לכלול את ההפרשות לקרן השתלמות ולביטוח מנהלים?

פדיון ימי חופש המשולמים בעת ניתוק יחסי עובד מעביד (תום התקשרות העבודה) אינו מזכה בזכויות המגיעות לעובד טרם ניתוק התקשרותו עם המעביד.
יחד אם זאת יש לבחון את הסכם העבודה כך שאם הוא כולל תנאים וזכויות העדיפים לטובת העובד על אלו שנקבעו בחוק, יהיו אלו תקפים למרות הוראות החוק.

עמודים