שאלות ותשובות

אני נוהגת לנסוע במוניות אל הלקוחות שלי (אני מתרגמת).

עוסק מורשה זכאי לנכות את המע"מ הכלול בהוצאות נסיעותיו העסקיות במוניות ללא הגבלה, כל עוד מדובר בנסיעות עסקיות.
עד 228 ש"ח לנסיעה, על סמך תלושי קופה רושמת המופקים במונית ומעבר ל-228 ש"ח, ניתן יהיה לנכות מע"מ רק על סמך חשבונית מס. (סעיף 9א(ג) להוראות נהול ספרים)

שלום לדוד שלי תושב חוץ יש דירה בארץ שהולכת להמכר ב-360,000 ש"ח.

מתנה שניתנה בתום לב, פטורה ממס בידי המקבל.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עובדת לאחר חופשת לידה מבקשת לממש את זכאותה לשעת הנקה.

קיימות 2 גישות לשאלה זו כשהאחת גורסת שזכות העובדת לבחור את שעת ההעדרות, בעוד שעפ"י הגישה השניה זכותו של המעביד להתאים את שעת ההעדרות האמורה עם צרכי העבודה.

כמה ימי מחלה מגיעים לאשה בתקופת ההריון במשרה מלאה

עובדת בהריון רשאית להעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות, לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות מחוץ לתחנה עפ"י הפניית התחנה, וכן בדיקות הנעשות על ידי רופא נשים.

האם אני זכאית לדמיי אבטלה אם בעלי מרוויח 6000 בחודש?

להכנסת בן הזוג אין קשר או השפעה על זכאותך לדמי אבטלה.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

כאשר יש תקבול בדולרים האם עלי לרשום את הסכום בשקלים או בדולרים בחשבונית המס שאני רושם?

חשבונית המס תרשם בעברית ובש"ח.
בגוף החשבונית/קבלה תרשם עובדת קבלת המט"ח וכמותו. סכום החשבונית שירשם כאמור בש"ח, יסתכם במכפלת סכום המט"ח בשערו הידוע בעת קבלתו.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

מהם כללי ושעות העבודה בחג הפסח ?

בערב חג הפסח עובדים, לפי צווי הרחבה רבים, רק 6 שעות, בתשלום מלא. בחלק מהמפעלים עובדים אף פחות. חול המועד פסח הוא יום עבודה רגיל ברוב הענפים (ולכן גם יום חופש רגיל- למי שיצא לחופשה), אם כי נהוג לקצר במקצת את יום העבודה.

האם לבטל את הפוליסה הישנה ??

אל תבטל ,אני רוצה לקנות
המשיב: מנחם   

השאלה שלי לזכאות דמי האבטלה שקיבלתי (100 ימים)

1. התפטרות ממקום עבודה בתוך 14 יום מתחילת העבודה,
מסיבה לא מוצדקת, מהווה סירוב וככזה, יופחתו 30 ימים
ממנין הזכאות של העובד ויתחיל/ימשיך
לקבל דמי אבטלה רק אחרי 90 יום מההתפטרות.
2. התפטרות כנ"ל לאחר 14 ימים מתחילת העבודה איננה

עמודים