שאלות ותשובות

שלום רב אני עובד כסוכן מכירות בחברת מחשבים, לאחרונה עברתי תאונת דרכים/עבודה.

אם מדובר ברכב המיועד קודם כל לעבודה, יהיה נכון שבמקרה של העדרות העובד עקב מחלה יועמד הרכב לרשות המעביד
שימשיך להשתמש בו לצרכי עבודה.
בסיום העבודה יועמד הרכב לרשותך (העובד הנעדר עקב מחלה) או לחילופין לא תחויב בשווי השימוש בתקופה שהרכב לא עמד לרשותך.

שלום זו הפעם הראשונה שאני מגישה תביעה לדמי אבטלה,ולכן אינני בקיאה בחוקים.

ההתייצבות הראשונה בלשכת העבודה נועדה לצורך רישום וראיון תעסוקתי ולשם כך יש להביא אתך:
תעודת זהות ובה כתובת מגורים באזור הלשכה.
תעודות ומסמכים המעידים על הכשרתך ונסיונך המקצועי.

עצמאי בעל מקצוע חופשי שוכר רכב פרטי ומשלם עבור שכירות הרכב מדי חודש.

תקנות מס הכנסה אינן מבחינות בין כלי רכב בבעלות הנישום לבין זה שמושכר.
משמעות העניין שרישום קילומטרז' הוא תנאי הכרחי להתרת ההוצאה גם לרכב שכור.
ההוצאה תותר עפ"י התקנות כמו כל רכב אחר

שלום רב, אני גננת אשר משתכרת בחודש בעבודה קבועה כ - 3000 ש"ח..

השואל: לימור  limor_v9@walla.com
1. ניתן לערוך תיאום מס על סמך אישורים מהמעסיקים על עצם
העסקתך וגובה השכר שאת אמורה לקבל.
האישורים צריכים לשאת מלבד הפרטים האישיים של
המעסיקים ושלך, גם את מספרי תיקי הניכויים של המעסיקים.

האם עובד שמחתים כרטיס שכרו נקבע לפי שעות עבודתו?{למעט חופשה שנתית הבראה וכו}

שכרו של עובד נקבע כשכר חודשי, יומי או שעתי עפ"י הסכם העבודה בינו לבין המעסיק.
החתמת כרטיס הנוכחות נועדה לתיעוד שעות וימי עבודתו והתאמתם לקבוע בהסכם העבודה וכן לקיזוז העדרויות משכרו או לתשלום בגין שעות נוספות.

אני בהריון חודש שישי כבר כחודשיים

1. אם מבחינה רפואית המשך עבודתך בתקופת ההריון מסוכן
להמשך ההריון, הרופאה תמליץ על מנוחה ושמירת הריון.
2. עלייך להגיש תביעה לבטוח לאומי לגמלה לשמירת הריון ולצרף
לתביעה את האישור הרפואי.
3. הגמלה היא פונקציה של הכנסתך עד למקסימום בגובה השכר
הממוצע במשק.

בדו"ח שנתי למס ליחיד, האם עלי לדווח על מלגת הצטיינות אותה אני מקבלת מהאוניברסיטה במקביל להכנסותי?

מלגות לימודים , בד"כ פטורות ממס , אך לא באופן גורף.
ככל שמדובר במלגת הצטיינות , שניתנה לך , ללא מתן כל תמורה מצדך בעבור קבלת המלגה ,היא תהיה פטורה ממס .
בדו"ח השנתי יש לדווח על כל הכנסותיך , גם אם הן פטורות ממס (במקום המתאים בטופס 1301)

אני עובדת בחנות 5 שעות כל יום, 6 ימים בשבוע.הוותק שלי 3 שנים.

תשלום דמי הבראה נקבע לפי וותק בעבודה ולפי היקף המשרה.
עבור שנת עבודה שלישית מגיע 6 ימי הבראה .
סה"כ יום הבראה (בש"ח ) - 318 ש"ח
סה"כ - 1,908 ש"ח ברוטו.

הסכום הנ"ל מתייחס לעובד במשרה מלאה בלבד.

בהמשך לשאלתי בעיניין תאונת דרכים במסגרת העבודה.

אכן, התביעה לבטוח לאומי מוגשת במרבית המקרים אישית ע"י העובד. טופס התביעה כולל חלק שימולא ויאושר ע"י המעביד.
אין זה מחובתו של המעביד לשלם שכר ביניים כפי שעשה ואם עשה כן, ניתן לראות בכך הלוואה או מקדמה ע"ח שכרך בעתיד ולנהוג בהתאם.

עמודים