שאלות ותשובות

שלום רב. אני עובד כרגע בחברה ציבורית מזה כ -10 שנים.

זכאותך לדמי אבטלה נובעת מתקופת עבודתך כשכיר ואינה מושפעת מתקופת עבודתך במקביל כעצמאי.
בתקופת האבטלה, הנך רשאי לעבוד כעצמאי אלא שמדמי האבטלה יופחתו הרווחים שתשיג מדי חודש בממוצע כעצמאי.

אני מקבל שי לחג בתוי שי 630 ש"ח

שואל: עובדיה  ovad65@012.net.il
כאשר עובד מקבל שי לחג , זוהי בעצם הכנסה אצל העובד לכל דבר ועניין
שהעובד מחוייב בגינה בתשלום מס.
ע"כ זוקפים את שווי ההטבה שקיבל בתלוש השכר וע"י כך הוא משלם את המס המגיע על שווי השי .

עובד שמשמש נהג בלבד

התייעצות עם מומחי חברת חשבים מעלה שאין התייחסות בחוק לסוגיה זו וכן לא מוכרת לנו פסיקה הדנה בנסיבות דומות. מכאן שמדובר בשאלה פרשנית. עקרונית לא חלה חובה על המעסיק לשלם עבור היעדרות זו וניתן לראותה כחופשה ללא תשלום.

רכישת דירת מגורים רכשתי דירת מגורים מקבלן ביום 1.10.03. מחיר העיסקה - 200,000$ + מע"מ.

השואל: פלוני 
על הסכומים ששולמו לפני ה- 1.3.04 חל מע"מ בשיעור 18%.
מע"מ בשיעור של 17% יחול אך ורק על יתרת התמורה (100,000$ הנותרים),
אשר תשולם לאחר ה- 1.3.04.
המשיב: שלטונות מע"מ  

בהסכם העבודה שלי אני מועסק על בסיס שכר נטו

אכן, עפ"י החוק, מס הבריאות חל על העובד ומהוו ניכוי חובה, בדיוק כמו שמס הכנסה וביטוח לאומי (בחלקו) חלים עליו.
זאת בשינוי מניכויי רשות כגון מפרעות והחזרי הלוואות שללא ספק ינוכו מהשכר נטו.

האם לנכה צהל 100 אחוז מותר לעבוד עבודה נוספת אפילו שהצהיר שהוא נכה ומקבל קיצבה מלאה וכל ההטבות

קצבת הנכות משולמת לך ללא קשר להשתכרותך
נכה צה"ל בתנאים מסויימים זכאי לתוספת לקצבה הבסיסית
וזאת עפ"י מצבו המשפחתי (מספר התלויים) ומידת היותו נזקק (מבחן הכנסות)

האם לטבריה היתה הנחת יישוב בשנת 2003 ואם כן, כמה אחוז?

מ-1/7/2003 בוטלה ההנחה ממס לתושבי טבריה . בשנת 2002 ההנחה היתה בשיעור 5% ואילו בשנת 2003 הוקטנה ל-4%.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום, אני עוסק מורשה משנת 2008 (מתרגמת).

השואל: ורד  ezilzha@walla.co.il
אני מבין שנפתח לך תיק גם במס הכנסה. עלייך לציין ע"כ בטופס 101/כרטיס העובד שאת עובדת עצמאית.

האם ניתן לפטר עובד אשר נפצע במהלך העבודה ? ומה ההשלכות כלפיו ? וכלפי החברה ?

זכויותיו של עובד המצוי בחופשת מחלה עקב תאונת עבודה, נתבעות מהמוסד לביטוח לאומי ולפיכך אין מניעה לפטרו.
אין ספק שהעובד המפוטר יהיה זכאי לתמורת הודעה מוקדמת וזכויות נוספות המגיעות עפ"י דין למפוטר.

שלום! אני מתחילה לעבורה בעבודה שניה

ברמת ההכנסה שלך, יש לנכות מהכנסתך הנוספת בטוח לאומי ומס בריאות בשיעור 12%. בנוסף, מס ההכנסה יהיה בשיעור 16% ומעל ל-700 ש"ח בעבודתך הנוספת, יגדל שיעור המס ל-26% וביחד עם ב"ל ומס בריאות 38%.
ולשאלתך בענין הכדאיות, לאחר ניכוי 38%, יוותרו בידייך 62% נטו.

עמודים