שאלות ותשובות

עובד בשכר של 11315 ש" ברוטו לחודש .

הפרשה לפנסיה של עובד מחולקת ל-3 חלקים:

העסקתי עובד עד הגיעו לגיל פרישה ושילמתי לו פיצויים כשהתפטר.

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים קובע שרואים בהתפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה כאילו פוטר וע"כ זכאי לפיצויים.
ביה"ד לעבודה קבע (דב"ע מא/92-3 יוסף מורנו נ. חרות בע"מ)

מאיזו שעה מחשבים כשעות נוספות בחול-המועד סוכות

בחוק אין כל התייחסות לשעות העבודה ב"חול המועד" או לתשלום בגינן. כלומר, עפ"י דיני העבודה ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים.
המשיב: הילה פורת, עו"ד   info@hilaporat.co.il

שלום רב. עד לפני כ-4 חודשים עבדתי כשכיר בחברה ציבורית משך 5 שנים.

אף שעל פי תיקון מס' 61 לחוק הביטוח הלאומי בתחולה מיום 1.1.2004בעל שליטה בחברת מעטים לא יהיה מבוטח בענף ביטוח אבטלה ובענף ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד.

למה בטבלאות הוצאות מחיה,קיים טור הוצאה ממוצעת למשפחה...

השואל: ראזי  razir@bezeqint.net
בטבלאות הוצאות המחייה קיימת שורה של הוצאה ממוצעת למשפחה לפי מספר נפשות שבטור המתאים כנתון סטטיסטי ולאינדיקציה בלבד.
אכן איתור ההוצאה למשפחה הספציפית נעשה כפי שתיארת.

שלום, איך משלמים מס הכנסה עבור משכורת שאני מקבלת מחו"ל?

עילות עסקית שלא כשכיר, מצריכה דיווח לרשויות המס.
פעילות בהיקף הכנסה שנתי (מחזור) כ-70,000 מחייב רישום במע"מ כעוסק פטור, למעט במקרים שהחוק מחייב רישום כעוסק מורשה, לדוגמה: בעלי מקצועות חופשיים)
במס הכנסה כעצמאי.

אני עובד כ 10 שנים בחברה

ימי החופשה בגין השנים 8-10 לעבודתך מסתכמים ב-60 יום אם אתה עובד 6 ימים בשבוע או 51 יום אם הנך עובד 5 ימים בשבוע.

עפ"י חוקי הביטוח הלאומי ולפי סעיפים 6(ב)(1),6(ב)(2)

בענין פס"ד הלנה 1276/01 ,לדעתי דווקה נקבע שכן צריכה להיות רציפות ימי אישפוז יחד אם זאת לא נראה לי ששיחרור שהסתבר שהיה שגוי ,יפגע ברציפות
ועוד ,
1. בדוק מה החשבון הנכון של מספר השעות שבין 2 האישפוזים ?
2. אם חשבונך שונה מזה של המל"ל ,ממה נובע השוני ?

מהכנסה נוספת בסך 2,200 ש"ח ברוטו

מהכנסה נוספת בסך 2,200 ש"ח ברוטו הסכום נטו שייוותר בידיך לאחר תיאום מס הכנסה ובטוח לאומי , 1,298 ש"ח.
המשיב: מזון סמי, יועץ מס   sami@mta.co.il

מה עם בעבר עבדתי בשני מקומות ומתוך חוסר תשומת לב לא סימנתי באף אחד מהם שיש לי עוד עבודה.

עפ"י תקנות מס הכנסה שכיר שהמס שנוכה נשכרו אינו תואם את הוראות החוק, חייב בהגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה.

עמודים