שאלות ותשובות

שלום רב. ביוני 2006 מולאים לי 61 שנה.

גיל הפרישה לילידת 6/1945 הוא 61 ואלייך להגיש תביעה לצורך כך בטופס המתאים (לחצי כאן)
זכאותך מותנית במבחן הכנסות מעבודה ,הסכום המרבי נכון להיום 4,208 ש"ח ליחיד או 5,611 לזוג.
הנך רשאית לדחות את התביעה עד 5 שנים ולזכות עקב הדחייה בקצבה מוגדלת ב-5% לכל שנת דחייה.

מס הכנסה דורש ממני להמציא דוח על הכנסותיי משנת 2003.

יתן לפנות בכתב למשרד השומה שבאזור מגורייך ולבקש את פרטי הכנסותייך כפי שדווחו להם ע"י המעסיקים השונים.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

בגין הכנסה משכירות, ביטוח לאומי מטיל מס כבד (דמי חברות במוסד + דמי בריאות).

המבוטחים המפורטים להלן יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות:

שלום, אני חייל משוחרר...

השואל: צח בלסיאנו  zach_bl@hotmail.com

ללא תיאום מס, יהיה המעביד בעבודה המשנית, מחויב לנכות משכרך את המס המירבי, 46% בשנת 2009.
אישור פקיד השומה, עפ"י תיאום המס, יורה למעביד שלא לנכות כלל מס משכרך.

אני בן 57 התחלתי לעבוד ב21-10-07

ביטוח פנסיה מקיפה בקרן פנסיה, מקנה כיסויים:
1. נכות.
2. שארים.
3. זקנה.
סכום הכיסויים לנכות ושארים הם פונקציה של סכומי ההפרשות החודשיות ואילו סכום קצבת הזקנה היא פונקציה של צבירת ההפרשות החודשיות.
לצורך זכאותך לכיסויים אלה, יש לעיין בתקנון הקרן.

מהכנסה נוספת בסך 2,200 ש"ח ברוטו

מהכנסה נוספת בסך 2,200 ש"ח ברוטו הסכום נטו שייוותר בידיך לאחר תיאום מס הכנסה ובטוח לאומי , 1,298 ש"ח.
המשיב: מזון סמי, יועץ מס   sami@mta.co.il

כדי לקבל קצבת זיקנה מביטוח לאומי מותר לי להשתכר עד 6025 שח לחודש,

הגיל המוחלט לקבלת קצבת זקנה , ללא תנאים , הוא גיל 70 .
אם אתה זכאי לקצבה לפני כן והגעת לגיל הפרישה המתאים , עליך לעמוד במבחן הכנסה .

מה עם בעבר עבדתי בשני מקומות ומתוך חוסר תשומת לב לא סימנתי באף אחד מהם שיש לי עוד עבודה.

עפ"י תקנות מס הכנסה שכיר שהמס שנוכה נשכרו אינו תואם את הוראות החוק, חייב בהגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה.

שלום רב, אם ברצוני להעסיק עובדים מזדמנים על בסיס שעה או חלק ממנה איך עלי לשלם ?

יש לערוך לכל עובד תלוש משכורת, אף אם עובד בהיקף משרה זעום עד אפסי.
עובד שעבד עד 4 שעות בלבד אצל מעביד, חייב לשלם דמי ב"ל על עצמו. לגבי עובד אחר, חובת התשלום היא על המעביד.
עובד שלא בתחום עסקו של המעביד, חייב בדמי הב"ל בעצמו אם עבד עד 7 ימים בלבד.

שלום חברתי עובדת בבנק לאומי במוקד טלפוני כאשר חצי שנה הראשונה היא עבדה דרך חברת כוח אדם .

עפ"י חוקי העבודה הוותק מחושב עפ"י ההסכם בין העובד למעביד או לפי הוותק במקום העבודה (לא בהכרח אצל אותו מעביד) , לפי הגבוה שבהם.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

עמודים