שאלות ותשובות

שלום, הנני מתמחה במשרד עו"ד,

חוק פיצויי פיטורים קבע מקרים שבהם רואים התפטרות עובד כפיטורים ולהלן קישור לדברי החוק

כשיצאתי לפנסיה מוקדמת לפני כ4 שנים עקב גידול במוח קיבלתי דמי אבטלה במקביל לפנסיה.

נראה שהמוסד לבטוח לאומי צודק בדרישתו, לדמי אבטלה זכאי רק מי שכשיר ומוכן לעבודה.
עלייך לפנות לסניף ולערוך הסדר תשלומים. ייתכן שעקב ליקוי מצב בריאותי ו/או כספי ייאותו לוותר על הפרשי הצמדה הכלוים בחוב.

מהן ההפקדות המירביות, לקופות גמל, ששכיר ועצמאי יכולים לבצע על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס לשנת 2006?

עמית עצמאי על הכנסה שאינה משכורת
לקופות גמל תגמולים או קצבה
הכנסה מזכה - 10,200 ש"ח לחודש - 122,400 לשנה.
ניכוי מירבי לקופת גמל לתגמולים 7% = 714 לחודש - 8,568 לשנה.
או ניכוי מירבי לקופת גמל לקצבה 11% = 1,122 לחודש- 13,464 לשנה ובלבד ששילם לפחות 16% לקצבה בלבד.

שלום! אני חייל משוחרר שירתתי 18 חודשים.

המס על הכנסה חודשית בסך 8,400 ש"ח לגבר, מסתכם 644 ש"ח.
כחייל משוחרר ששירת פחות מ-24 חודשים בשירות סדיר מגיע לך זיכוי מס חודשי בסך 197 ש"ח, למשך 24 חודשים החל מתום החודש שבו השתחררת, כך שהמס החודשי יסתכם:
644-197==> 447 ש"ח בלבד.

אני עובדת 5 ימים בשבוע (עד שעה 3),פעם בחודש יום שישי

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע את אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, באופן שאורך החופשה לה זכאי עובד עולה ככל שמספר שנות עבודתו עולה:

לפני כשנה התחתנתי. בביטוח הלאומי אמרו לי שאינני צריכה לשלם את תשלומי הביטוח הלאומי אם אינני עובדת.

מעמדך האישי מתעדכן עפ"י מרשם התושבים / משרד הפנים.
המשיב: מנחם קירשבלום, קירשבלום - חשבונאות ומסים   k-m@kirshbloom.co.il

שלום. שאלתי לגבי מי שרשום כעוסק פטור במע"מ.

השואל: יואל קרני  jkarny@europe.rci.com
עוסק פטור רשאי להשתמש בפנקס קבלות שנרכש בחנות (חייב להיות כרוך) ולהוסיף את פרטיו ,שם ,כתובת ,מס' עוסק ,ציון היותו עוסק פטור ומספר סידורי והכל בעט ובכתב יד.

אני כרגע עובד בחברה בתור שכיר,אני מרוויח כ 7500 ברוטו.

השואל: ערן  ohad707@hotmail.com
היתרון בתיק עצמאי הוא קיזוז הוצאות והקטנת ההכנסה לצרכי מס, מה שבדר"כ לא ניתן כנגד הכנסה ממשכורת.

אני ילידת 01/08/45 התקשרתי לפני כשנה למוסד לבטוח לאומי נתניה בקשר לקצבת זקנה

החל מה-1/7/2004 , הועלה בהדרגה הגיל המזכה בקצבת זקנה.

כאשר קיימים שני מועדים , לקביעת הזכאות:

שלום, מה לגבי אישה שיוצאת לגמלאות בקשר לקצבת זקנה, קצבת שארים ואם היא רוצה להמשיך לעבוד לאחר הפנסיה.

הגיל המירבי לדמי אבטלה הוא 67.
אלמנה שמקבלת קצבת שארים וזכאית גם לקצבת זקנה, תקבל קצבת זקנה מלאה ועוד 50% מקצבת השארים.

עמודים