שאלות ותשובות

שוחחתי עם העובד שלי על הטבת תנאים (לא בשכר אלא בקרן השתלמות/פנסיה).

חלק המעביד הוא תשלום נילווה לשכר וע"כ אינו משנה את הברוטו
ואינו מזכה את העובד בהטבות הקשורות לשכר כגון שכר שעות נוספות, חופש פיצוי פיטורים וכיוצ"ב

אני ילידת 01/08/45 התקשרתי לפני כשנה למוסד לבטוח לאומי נתניה בקשר לקצבת זקנה

החל מה-1/7/2004 , הועלה בהדרגה הגיל המזכה בקצבת זקנה.

כאשר קיימים שני מועדים , לקביעת הזכאות:

מה זה "ארוחה עיסקית" ?

השואל: ליאור אורלב  ilipoot2@walla.com
ארוחה בה אנשי עסקים דנים בענייני עבודה או במסגרת יחסי ציבור לצרכי העסק.
לשאלתך ,ככלל ,הוצאות בגין ארוחות עיסקיות או מזון לקיום אישי אינן ניתנות לניכוי לצרכי מס.

שלום, מה לגבי אישה שיוצאת לגמלאות בקשר לקצבת זקנה, קצבת שארים ואם היא רוצה להמשיך לעבוד לאחר הפנסיה.

הגיל המירבי לדמי אבטלה הוא 67.
אלמנה שמקבלת קצבת שארים וזכאית גם לקצבת זקנה, תקבל קצבת זקנה מלאה ועוד 50% מקצבת השארים.

באם אני שכירה שסך הכנסותיי השנתי נמוך מהרף השנתי של 58000 ש"ח

השואל: אורית  olevino@gmail.com
חוק מס הכנסה מחייב הפקת קבלות (לנהל ספרי חשבונות) כל מי שיש לו הכנסה ממשלח יד שאינו משכורת (הכוונה כעצמאי)
למעט מי שמתקיימים אצלו 3 התנאים הבאים:

אחד העובדים בחברה ביקש שמשכורתו תופקד לחשבון בנק של מישהו אחר . האם ניתן עפ"י החוק לפעול כך ?

סעיף 6 לחוק הגנת השכר קובע ששכרו של העובד ישולם לו ישירות ,או עפ"י בקשתו בכתב באמצעות בן זוגו ,ילדו ,הורהו או חבר לעבודה.
החוק לא קבע סנקציה לחריגה מהוראות החוק אך יתכן שהמעביד ישאר חשוף לתביעה מצד העובד אם הכסף יגיע לידיו באיחור או לא יגיע לידיו כלל.

שלום. אני עובד בחברה לאספקת דלק מזה כ 4 שנים.

סעיף 8 לצו ההרחבה, הסכם מסגרת קובע:
עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה"), ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

החברה שבבעלותי ,רכשה בעבר רכב מסחרי וקבלנו החזר מע"מ שהיה כלול ברכישה .

השואל: דודי 
אכן ,לא ניתן לנכות (למעט ניכוי ע"י עוסקים הכלולים בתקנה 14(ב) ) מס תשומות (מע"מ) בגין רכב שנרכש החל מ-1/6/05 והוא מסוג של רכב ממונע על 4 גלגלים ומשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג.
מכירת רכב כנ"ל בעתיד תהא פטורה ממע"מ .

אני נכה 100% מקבלת קיצבת נכות של כ 3000 ש"ח לחודש

השכר שאת יכולה להשתכר ועדיין לקבל קצבת נכות , הוא אחת מ-3 האפשרויות הבאות ,
מאחר ולא פירטת לגבי עבודה לפני תקופת הנכות
ברירת המחדל היא כמפורט בסעיף 1 .
אם עבדת לפני הנכות והעבודה צומצמה כתוצאה מהנכות ראי
סעיף 2 ,

שלום החודש התחלתי לעבוד בעבודה שמכניסה 5000 ברוטו

עם כל הסימפטיה לרצון להשתכר, לחסוך ו"להתקדם בחיים"
נראה שהחוק לא נתן על כך את הדעת וע"כ כל מי שעובד ביותר ממשרה אחת בו באותה תקופה חייב בתיאום מס בין 2 המשרות.
המעבידים, מונחים לנכות מס מרבי ממי של המציא אישור מפקיד השומה על תיאום מס.

עמודים