שאלות ותשובות

שלום רב, אני עובדת באותו מקום עבודה כ - 14 שנים

עפ"י החוק לא ניתן לצבור ימי חופש יותר משנתיים, אף לא בהסכמת המעביד.
נקבע בפסיקות של בית הדין לעבודה שתביעת עובד לדמי ימי חופש שמעל לשנתיים, לא תתקבל.

אני לא עובדת כבר משהו כמו 5 שנים ואני בת 26 היום מה זה אומר עכשיו מבחינת ביטוח לאומי?

השואלת לא ציינה מה מעמדה האם היא רווקה או נשואה

אבל נניח על פי גילה -26 שהיא רווקה

כל אדם במדינת ישראל בהגיעו לגיל 18 חייב בדמי ביטוח פרט לחיילים בצבא סדיר ופרט לנשים נשואות אשר מבוטחות בזכות בעליהן.

מהכנסה נוספת בסך 2,200 ש"ח ברוטו

מהכנסה נוספת בסך 2,200 ש"ח ברוטו הסכום נטו שייוותר בידיך לאחר תיאום מס הכנסה ובטוח לאומי , 1,298 ש"ח.
המשיב: מזון סמי, יועץ מס   sami@mta.co.il

מה עם בעבר עבדתי בשני מקומות ומתוך חוסר תשומת לב לא סימנתי באף אחד מהם שיש לי עוד עבודה.

עפ"י תקנות מס הכנסה שכיר שהמס שנוכה נשכרו אינו תואם את הוראות החוק, חייב בהגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה.

אני עובדת מכירות

משאלתך עולה כי על אותם מכירות שאת מבצעת היום , תקבלי פחות כסף ,על אותם מכירות שביצעת בזמן שאחוז העמלה ששולם לך היה 5%
ועל כן נראה שישנה הרעה מוחשית בתנאי השכר .
הסכם עבודה בינכם ,היה עוזר למנוע זאת , אך בכל מקרה אין המעסיק רשאי לפגוע בשכרך ,גם אם אין הסכם בכתב.

בהמשך לתשובתך אני ילידת 1952 ובעלי יליד 1950.

הטבת המס בגין בן/ת זוג שאינם עובדים בוטלה למי שגילו נמוך מ-60 כך שאין רלוונטיות להצהרת בעלך על היותך עובדת בכל רמת הכנסה שתהיה.
בעזרת השם כשיגיע בעלך לגיל 60 ,יש לבחון באותה העת את הקף הכנסותייך.

שלום אני בעלת עסק מורשה להפעלות בתנועה לילדים...

בתחום עיסוקך, החיוב במע"מ נקבע במועד המוקדם שבין עריכת חשבונית המס לבין מועד התשלום.
וכשמדובר בהמחאה, ניתן אף לראות את מועד התשלום במועד הפרעון ולא במועד הקבלה.
על כן, אחת משתיים:
1. תתבעי מלקוחותיך להוסיף 1% לתשלום שיעשה החל מ-1/7

שלום בחודשים ינואר עד יולי של שנת 2008 הרווחתי 11000 ש"ח ברוטו לחודש .

השואל: ליאור  lioryn@gmail.com
זכאותך להחזר מס תלויה באחד או יותר ממספר גורמים משתנים:
1. האם המס על שכרך עד 8/2008 חושב נכון ?
2. האם המס על שכרך מ-8/2008 חושב נכון ?
3. האם בחישוב השכר הגבוה הייתה התחשבות בשכר הקודם ?

מה אומר חוק ביטוח לאומי לגבי שמירת הריון לעצמאיות?

חוק הבטוח הלאומי קובע שמבוטחת, שהיתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון והכל עפ"י אישורים רפואיים.

היום אני בת 60 באיזה גיל אתחיל לקבל גמלה מביטוח לאומי?

למי שגילה היום 60,
גיל 62 הוא גיל הזכאות המותנה במבחן הכנסות.
גיל 69 ו-4 חודשים הוא גיל זכאות ללא מבחן הכנסות.

עמודים